Home > Ingen avräkning av USD äger rum, trots en negativ trend

Ingen avräkning av USD äger rum, trots en negativ trend

En av de största rädslorna investerare har är att en centralbank ska avräkna valutan. Avräkning inom penningpolitiken har att göra med en abrupt värdeminskning av valutan, så abrupt att den späder ut värdet av investeringar som har betecknats i valutan.

Fed i USA har på sistone skapat en oro om detta, och av god anledning. USD har sjunkit på hela FX-marknaden, utan tecken på vändning.

Problemet är att andra valutor stiger i värde samtidigt som USD är världens reservvaluta och stora delar av den globala skulden är betecknad i USD. Medan en lägre USD är bra för amerikanska produkters konkurrenskraft skadar det andra länders export.

Hur mycket är för mycket?

Rädslan är att det amerikanska presidentvalet kommer leda till att ännu mer USD flödar in på marknaderna. Kongressen överväger redan en ny omgång stödpaket som hade vidgat M2-gapet mellan USA och resten av världen ännu mer. Om så blir fallet kan den nuvarande konsolideringen av USD vara inget annat än en konsolidering, och en ny trend nedåt kan börja.

Men om vi tittar på dollarns del i centralbankernas reserver ser vi att världen inte har något annat alternativ som reservvaluta. Reserverna har förvisso minskat de senaste två årtiondena, men världen förlitar sig fortfarande på den amerikanska dollarn och dess förmåga att hålla sitt värde. Teorier om avräkning saknar därmed kontext, åtminstone så länge som dollarns del av centralbankernas reserver är relativt stabil.

Så, vart tar alla de dollar som Fed trycker vägen? En stor del sitter på finansdepartementets konto. Om man har mer av en vara men bara lagrar den kommer priset ligga relativt stabilt. Exempelvis kan man likna det med diamantindustrin.

Fed:s uppgift framöver blir att hitta ett sätt att hålla dollarn relativt stabil, samtidigt som de fortsätter att skapa likviditet tills pandemin är över. Med tanke på hur Fed hanterade den föregående krisen är detta den helt klart mest utmanande kris de någonsin har mött.

Dagens öppningstal på Jackson Hole av Jerome Powell kommer ge en glimt in i vad Fed planerar att göra framöver. USD ser ut att sjunka ännu mer, så det är viktigt att Fed är noggranna vilken ton de väljer att använda.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto