Home > Inget besked om resolutionsavgift i nuläget.

Inget besked om resolutionsavgift i nuläget.

Regeringen arbetar med förslaget om höjd resolutionsavgift för bankerna och tar del av synpunkter från remissrundan, men har i nuläget inget besked kring hur man kommer att agera i frågan.

Det uppgav finansmarknadsminister Per Bolund vid DI Bank där han höll en presentation kring regeringens syn på läget i svensk ekonomi, aktuella frågor på finansmarknadsområdet och brexit.

Regeringen kommer dock inte att dra benen efter sig kring resolutionsavgiften, utan förstår att det finns ett intresse av besked, uppgav Per Bolund.

Regeringens arbete kring att ta fram en bankskatt fortsätter samtidigt, sedan regeringen lagt ned den tidigare planen på en lönebaserad finansskatt.

Processen kommer att pågå under det kommande året, så det blir ingen bankskatt under den här mandatperioden, utan det blir något att återkomma till under nästa mandatperiod i så fall, konstaterade Per Bolund. Det är i linje med regeringens besked i vintras.

Samtidigt uppgav finansmarknadsministern sig vara stolt över att svensk banksektor ligger långt framme kring bland annat digitalisering.

Regeringen räknar med ökad BNP-tillväxt i den globala ekonomin under de närmaste åren, särskilt i eurozonen. Det är bra för Sverige, framhöll finansmarknadsministern som noterade att inköpschefsindexen har stigit.

För svensk ekonomi tror regeringen på fortsatt hög tillväxt, även om det väntas bli en dämpning av takten under 2018 jämfört med 2017. Den starka utvecklingen får positiva effekter på arbetsmarknaden där arbetslösheten nu är den lägsta på närmare tio år, lyfte Per Bolund fram.

Regeringen ser dock så kallade matchningsproblem på arbetsmarknaden. Att många nyanlända skrivs in på Arbetsförmedlingen innebär utmaningar och regeringen kommer att komma med nya åtgärder för att bekämpa arbetslösheten, är budskapet.

När det gäller de offentliga finanserna anser Per Bolund att Sverige är på väg åt rätt håll, inte bara tack vare konjunkturen, utan man ser även ett trendbrott för det strukturella sparandet, menar finansmarknadsministern.

Sverige kommer att ha goda marginaler till överskottsmålet redan 2019, medan länder i omvärlden snarare har bekymmer kring sina offentliga finanser, sade han.

Sammanfattningsvis anser han att det finns glädjande tecken i både Sverige och omvärlden.

Beträffande finansmarknadsfrågor konstaterade Per Bolund att hushållens skuldsättning och bostadspriserna har ökat i hög takt under de senaste åren. Han lyfte fram att flera åtgärder redan har vidtagits från regeringshåll och myndigheter, men anser att det finns starka skäl att fortsätta ha uppsikt över utvecklingen.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
DAX
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto