Home > Inköpschefsindex och ADP-sysselsättning på torsdagen

Inköpschefsindex och ADP-sysselsättning på torsdagen

Redan under natten kom inköpschefsindex från Kina. Det officiella indexet steg till 50,2 från 49,8 i september, vilket var helt i linje med förväntningarna i Bloomberg News prognosenkät. HSBC:s inofficiella index steg till 49,5 från 47,9.

”Både det officiella och HSBC/Markits PMI indikerar stabilisering i tillverkningsindustrin i oktober. Statistiken stöder vår syn att den kinesiska ekonomin bottnade ur under det tredje kvartalet, vilket tyder på att ingen stor stimulans är nödvändig”, skriver BNP Paribas i en kommentar.

Klockan 8.30 kommer Silf/Swedbanks svenska inköpschefsindex, som enligt SME Direkts enkät väntas ligga kvar på 44,7, som det oväntat sjönk till i september.

”Frågan är om PMI fortsätter ned eller om en rekyl närmar sig. Eftersom tyska och EU:s samlade PMI sjönk igen i oktober, verkar det senare mindre sannolikt i närtid”, skrev Handelsbanken i ett marknadsbrev, där de spår att svenska inköpschefsindex sjönk till 44,1 i oktober.

PMI-dagen fortsätter sedan med Storbritannien klockan 10.28 och amerikanska ISM-index klockan 15.00, medan euro-PMI kommer först på fredagen.

ISM väntas ha sjunkit till 51,0 i oktober från 51,5 i september, enligt Bloomberg News enkät.

”ISM för tillverkningsindustrin sjönk troligen något i oktober… Den nuvarande svagheten återspeglar viss försiktighet från industriföretagen både beroende på osäkerheten om finanspolitiken och svag export”, skrev Citi i ett marknadsbrev.

På den amerikanska agendan står också ADP:s statistik över den privata sysselsättningen i oktober, vilken kan ge en fingervisning om utfallet i den officiella sysselsättningsstatistiken från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet.

ADP släpps klockan 13.15 och väntas visa att den privata sysselsättningen ökade med 135.000 personer i oktober efter en ökning med 162.000 personer i september.

I fredagens officiella statistik väntas sysselsättningen ha ökat med 125.000 personer i oktober, och med 124.000 i privat sektor. Arbetslösheten spås ha stigit till 7,9 procent från oväntat låga 7,8 procent i september.

På torsdagens amerikanska agenda står också antalet nyanmälda arbetslösa förra veckan, liksom bland annat hushållens konfidensindikator i oktober.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto