Home > Inte en vanlig lågkonjunktur

Inte en vanlig lågkonjunktur

Finansiell media har på sistone anammat en optimistisk ton då den industriella produktionen i Euro-området föregående månad gjordes offentlig. Den starka återhämtningen har lett till hopp om en vändning till nivåer innan pandemin snabbare än man till en början trodde.

Om man jämför med data från finanskrisen 2008-2009 visade V-formade kurvor på en mer utbredd kris för tolv år sedan. Men, innan man blir för optimistisk finns det ett par saker att ha i åtanke.

Detta är en annan slags lågkonjunktur

Investerare använder ofta riktmärken för att jämföra sina resultat. Även analytiker använder riktmärken för att göra en prognos över den risk som krävs för att räkna ut kostnaden av kapital när man tolkar företags finansiella rapporter. Allt sammantaget ger riktmärken data som kan användas vid jämförelser av liknande situationer.

Om vi använder finanskrisen 2008-2009 som riktmärke för att jämföra med den industriella produktionen under coronavirus-krisen ser man hur smärtsam krisen 2008 var. Men detta beror även på att vi ännu inte vet när pandemin tar slut och hur många offer pandemin skördat.

I en ny artikel påpekade Financial Times att den industriella produktionen i Euro-områdets ekonomier nästan har vänt till nivåer innan pandemin. Men investerare bör först titta på den övergripande kontexten innan man använder sig av denna information.

I Spanien exempelvis består tillverkning endast av 11% av BNP. En större och viktigare del av BNP har att göra med resor, turism och hotell då de står för över 20% av landets ekonomiska resultat.

Om vi använder hur mycket BNP krympte med under det andra kvartalet (dvs. nästan 20%) innebär det att dessa tre sektorer har drabbats hårt av den coronavirus-relaterade lågkonjunkturen. Det innebär även att arbetslösheten är högre och att fler påverkas i de sektorer som bidrar till landets ekonomi än vad den industriella produktionen gör.

Med andra ord är den V-formade vändningen för den industriella produktionen goda nyheter, men investerare bör ta dessa nyheter med en nypa salt. Detta signalerar nämligen inte nödvändigtvis en liknande återhämtning för den övergripande ekonomin utan bara för dessa 11% av BNP. Tyvärr avslöjar detta en långsam ekonomisk återhämtning och antyder att det kommer ta längre tid än väntat att gå från ekonomisk sammandragning till expansion.

Ett mer uppmuntrande tecken kommer från Euro-områdets konsumtion. Vi har sett en ganska stark vändning i juni, och nu finns det bara en fråga kvar – kan denna vändning vara hållbar?

Om svaret på den frågan är ja kan det visa sig vara mer viktigt än vändningen för den industriella produktionen.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.