Home > Intervention i yenen levererade en punsch, men misslyckades med knockouten

Intervention i yenen levererade en punsch, men misslyckades med knockouten

Efter en lång period av maning till återhållsamhet tog det japanska finansministeriet (MOF) initiativet till att försvaga yenen genom att sälja uppskattningsvis 7 biljoner yen. Tidpunkten för åtgärden kan ha tagit marknaden på sängen med tanke på marknadens positionering. Emellertid misslyckades MOF att leverera en knockout, då de tekniska skadorna på diagrammen var minimala i bästa fall.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend no up down down up no
Veckotrend down down down up no up
Motstånd 1.4450 1.6615 80.20 0.9160 0.8880
1.4250 1.6450 79.90 0.9080 1.1010 0.8830
1.4050 1.6180 79.70 0.8900 1.0760 0.8670
Stöd 1.3650 1.5960 77.85 0.8550 1.0500 0.8560
1.3565 1.5850 77.50 0.8450 1.0320 0.8530
1.3145 1.5270 75.56 0.8240 1.0250 0.8355

Ekonominyheter

USD – Bud på USD med ökad riskaversion

Med det månatliga avslutet som satte ett lock på en oktober månad som såg en skarp uppgång i priserna på mer riskfyllda tillgångar har USD fått ett bud. Troligtvis har 89 miljarder dollar av detta bud kommit från den japanska centralbanken (MOF) och en ökad kritik av den europeiska överenskommelsen, har de flesta marknaderna i ett tillstånd av riskriskobenägenhet vid denna veckas handelsstart. Konkursansökan av MF Global kan ha spelat en roll i dagens prisrörelse med mäklaren som är en stor aktör på många ränte- och derivatmarknader inklusive europeiska obligationer.

Europeisk statistik utvecklades sämre än väntat dag med en oväntad ökning i den italienska arbetslösheten och besvikelsen i tysk detaljhandel för september månaden som sjönk 0,14 %. USA statistik kom också in lägre än väntat med Chicago tjänsteindex PMI som föll till 58,4 från 60,4. Förväntningarna låg på en mindre nedgång till 59,2. En mer positiv nyhet var den kanadensiska BNP som kom in starkare än väntat och som ökade 0,3 % i augusti på en konsensusprognos av 0,2 %. Den här veckan visar upp ett antal viktiga händelser med tre centralbanksmöten (RBA, Fed, ECB) och viktiga rapportsiffror från både Storbritannien (tredje kvartalets BNP) och USA (NFP-rapporten).

Valutaparet EUR/USD har tagit sig bort från torsdagens höga och testar det kortsiktiga stödet på 1,3980. En brytning här och valutaparet skulle kunna tappa ytterligare 70 punkter till 17 oktobers höga på 1,3910. Kabeln ser starkare ut inför morgondagens sträng av brittisk statistik. Motstånd kommer in vid förra veckans höga/200-dagars glidande medelvärde på 1,6150 med nästa större motstånd i slutet av augusti höga på 1,6450.

JPY – Intervention i yenen levererade ett slag men misslyckades med en knockout

I sin senaste intervention på valutamarknaden lyckades det japanska finansministeriet (MOF) med att ta marknaden på sängen. Rykten om intervention cirkulerade förra torsdagen och fredagen, men MOF väntade slugt tills det ögonblicket hade passerat innan de lät sina valutahandlare sälja av uppskattningsvis 7 biljoner japanska yen eller 89,8 miljarder dollar under veckans inledande asiatiska börshandel.

Marknaderna var dåligt förberedda för den senaste omgången av intervention då förra veckans CFTC Commitment of Traders visade att spekulanterna höll i sina största långa positioneringar i den japanska valutan på nästan två år. Medan de stora siffrorna och den inledande rörelsen ser överväldigande ut var de tekniska skadorna på diagrammen minimala. Valutaparet USD/JPY rusade till ett högsta på 79,50 innan japanska exportörer började erbjuda vid mera attraktiva priser. Som sådant misslyckades valutaparet med att bryta dess fyra år nedåtgående trendlinje från juni 2007 och föll snabbt till stödet på 77,80. Nedanför här hittar vi stödet på 77,50 samt 76,10 från botten av augustis/septembers konsolideringsmönster.

Det ska bli intressant att se vad reaktionen av G20 mötet kommer att vara på den japanska regeringens beslut att bekämpa styrkan i den japanska valutan än en gång. Kommer den japanska representationen att mötas med kritik eller vänliga leenden med tanke på sannolikheten för en japansk investering i EFSF (Europeiska finansiella stabilitetsfaciliteten)?

AUD – Den australiska centralbanken (RBA) kan komma att sänka styrräntan

Idag kommer den australiska centralbanken att tillkännage sitt styrräntebeslut med de flesta analytikerna som räknar med 25 punkters räntesänkning till 4,50 %. En nedgång i den underliggande inflationen kan ge RBA ett visst utrymme för en sänkning av styrräntan. Emellertid har de senaste visade siffrorna från globala ekonomiska rapporter (US tredje kvartalet, kinesiska PMI (tjänsteindexet)) lett till en del nytänkande i vissa australiska prognoser för styrräntan för en månad sedan när det globala investeringsklimatet var betydligt mer grumligt.

Ändå har AUD presterat väl i oktober med valutaparet AUD/USD som stiger med 9,5 % i linje med andra riskfyllda tillgångar. En brytning av oktober höga på 1,0750 kommer att ha valutahandlare som riktar sina blickar mot toppennoteringen från juli på 1,1080. Stöd för paret hittas vid 1,0320 och 26 oktober låga.

Guld –

Spotpriset på guld var ner med en greenback (USD) som noterade apprecieringar efter FX interventionen på valutamarknaden från den japanska centralbanken (MOF). Dock har spotpriset på guld mer utrymme för fortsatt uppgång, skulle Federal Reserve än en gång signalera den sin avsikt att utöka program för uppköp av statsobligationer här veckan (tredje kvartalet).

Guld handlades så lågt som 1704 dollar per uns under den asiatiska handelsdagen men har sedan dess lyckat hämta sig för att vända uppåt. Handeln mellan 1710 – 1695 dollar per uns har varit ett betydande prisintervall sedan den kraftiga tre dagars nedgång i spotpriset för guld under slutet av augusti. En prisstegring uppåt kan ha i sikte 1772 dollar per uns, med 61 % retracement från kollapsen i guldpriset under september månad.

Tekniska nyheter

EUR/USD

En imponerande körning högre under oktober månad tog valutaparet EUR/USD så högt som 1,4250, med 61 % retracement från majs till oktobers prisrörelse. Emellertid misslyckades valutaparet att ta sig förbi detta viktiga tekniska motstånd vilket inte bådar gott för EUR på kort sikt. Också värt att notera är misslyckandet för valutaparet att ta sig över dess tidigare brutna trendlinje från juni 2010 och januaris låga från 2011. Fallande Stokastiska Slow på det dagliga och det veckovisa diagrammet pekar på nedgångar för valutaparet EUR/USD. Stöd hittar vi vid 1,3915 från 17 oktober höga följt av 1,3650 från 18 oktober låga och oktober låga på 1,3145. 61 % retracement nivå kommer att fungera som ett initialt motstånd med ytterligare utförsäljning kanske vid 1,4450 från trendlinjen i maj och juli toppar.

GBP/USD

Kabeln har misslyckats med att klättra över både sina 200-dagars glidande medelvärde och stannade upp kort vid 61 % Fibonacci retracement målet från aprils till oktobers prisrörelse på 1,6150. Detta bör fungera som ett första motstånd. En prisrörelse högre kan fortsätta att testa motståndet på 1,6450 från augusti höga. Men det dagliga diagrammets Stokastiska Slow har passerat och det veckovisa diagrammets Stokastiska Slow börjar också ta sig nedåt. Som sådant kan en prisrörelse nedåt hitta stöd vid 1,5890 från 26 oktober låga såväl som 18 oktober 18th låga på 1,5630.

USD/JPY

En ny omgång av intervention har lyft valutaparet USD/JPY med 400 punkter för en 5,29 % uppgång. Dock har valutaparets kraftiga uppgång inte visat sig vara förmöget att bryta en viktig fallande trendlinje från 2007 års höga som kommer in denna vecka på 79,70. Med den långsiktiga nedåtgående trenden fortfarande intakt kan en prisrörelse lägre än en gång testa bottenrekordet där valutaparet först kommer att stöta på stöd vid 77,85 från september höga, samt 77,50 från mitten av oktober höga. Skulle nu interventionen fortsätta kan det japanska finansministeriet hitta villiga erbjudanden som väntar vid 80,20 vilket var toppen i den senaste omgången av intervention på valutamarknaden från augusti månad.

USD/CHF

Den schweiziska francen har återigen återupptagit sin nedåtgående trend mot USD efter att ha rört sig så lågt som 0,8550, en nivå som tidigare har fungerat som både stöd och motstånd. En rekyl härifrån kan hitta ett erbjudande på 0,8900 från motståndslinjen bort från oktobers topp. Om den nedåtgående trenden från oktober sträcker sig in i november kan en genombrytning av 0,8550 visa sig ha möjligheter att nå 0,8240 från augusti höga.

Wild Card

EUR/JPY

Dagens ingripande från det japanska finansministeriet skickade valutaparet upp 4,1 %, men valutaparet EUR/JPY misslyckades med att bryta sig över de två stora tekniska hindren; augusti höga vid 111,90 och valutaparets 200-dagars glidande medelvärde på 112,70. Forex valutahandlare bör notera att den långsiktiga nedåtgående trenden ser ut att ha hållit. Stöd hittar vi vid den tidigare brutna trendlinjen från april och juli toppar som kommer in på 109,80 följt av förra veckans höga på 108,10.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.