Home > Intressant köpläge i Fabege

Intressant köpläge i Fabege

Fatighetetsbolaget Fabege (FABG) har hållit emot bra under veckans nedgångar i marknaden som helhet. Detta tillsammans med ett tekniskt gynnsamt läge ger oss nu möjlighet att titta på denna aktie som en kandidat för köp om trenden återupptas.

Fabege med fastighetsförvaltning som huvudverksamhet har haft en stark resa efter att krisen mattats av. Detta kan tillskrivas den positiva utveckling som skett inom området kommersiella fastigheter då denna verksamhet under de värsta krisdagarna spåddes en mycket mörk utveckling. Nu skedde detta inte och det starkt nedtryckta fastighetsbolaget har efter ett gynnsamt ränteläge fått en tillhörande börsresa.

Fabege visade också i den senaste rapporten att bolaget fortsätter leverera starka resultat så länge ränteläget är gynnsamt. Detta kombinerat med en renodling av sin fastighetsportfölj under fjolåret gör att bolaget känns attraktivt fundamentalt i kombination med det rådande prisläget. Nämnas bör också att Fabege har gått sämst jämfört med de tre andra jämförbara fastighetsbolagen Kungsleden, Hufvudstaden och Castelleum, något som vi anser vara omotiverat och kan verka i bolagets riktning om upptrenden återupptas.

Tittar vi då tekniskt på aktien så har den fallit tillbaks till mer normala nivåer sedan årsskiftet. Senaste veckans nedgångar stod den dessutom mot någorlunda även då volymen tilltog, vilket bör tolkas som att någon aktör tog tillfället i akt att ackumulera på dessa nivåer. Fredagens starka stängning ger oss också en positiv indikation om eventuell fortsättning med en bra setup för uppgång. Caset blir därför att köpa Fabege under veckan som kommer på spekulation om en fortsättning i upptrenden.

Första motståndet finns på 69,20 vilket måste passeras om vidare köp skall föreligga. Detta case kan visserligen ta längre tid på sig men samtidigt så skulle vidare svaghet utmana primärtrenden då det skulle kunna innebära en ny lägre botten.

Fortsätter Fabege uppåt däremot så bör detta vara en större global botten vilket innebär att den långsiktiga trenden hålls intakt vilket passar bra in i tanken om att ligga med trenden om osäkerhet föreligger. MA 200 är också stigande vilket som vanligt ger oss den huvudsakliga uppfattningen om långsiktig trend i ett värdepapper. Stoppen placeras strax under 65.00 som sammanfaller med senaste veckornas vändningspunkt.

Angående exponering så finns det endast möjlighet att köpa eller blanka aktien vilket gör att ingen särskild kommentar angående exponeringen blir aktuell denna gången.

Stöd och motståndsnivåer:
Stöd: 65,00, 62,75, 60,00 (MA 200)
Motstånd: 69,20, 74,35, 77,00

Fabege

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto