Home > Intresset för att gå kort på Tesla har minskat kraftigt

Intresset för att gå kort på Tesla har minskat kraftigt

Tesla har varit ett av de förstag som har presterat bäst i år. Ja, Nasdaq 100-indexet har slagit flera rekord under pandemin, men det är inget jämfört med Tesla som har stigit med +622,49% hittills i år.

Det finns flera anledningar till varför priset på aktien har stigit. Det är därför viktigt att förstå de mekanismer som är inblandade när man tradear på aktiemarknaden och vad det är som leder till att aktiepris stiger eller minskar.

Innan vi sätter igång måste vi göra skillnad på aktier och CFD:er. De flesta aktiemäklarna, framförallt de som erbjuder FX-produkter lägger till ”aktier” eller index, vilket i princip är CFD:er (Contracts for Difference). Genom att köpa eller sälja en sådan produkt behöver du inte delta på aktieprisets förändringar utan du spekulerar endast på själva rörelsen.

Vad är det som gör att aktier stiger eller minskar?

Tesla är en av de IT-aktier som har varit i fokus under pandemin. Trots att de är en biltillverkare ses de av många som ett IT-företag. Hela IT-sektorn har gått fram under 2020, men Tesla har varit det företag som har stigit mest. Hur kommer det sig?

Först och främst måste man betänka förändringar i efterfrågan. När köpvolymen överstiger säljvolymen stiger priset. Och när säljare dominerar marknaden faller priset.

Medan detta är grundläggande finns det något på aktiemarknaden som kallas marginaltrading. I princip kan man delta på både långa och korta investeringar via ett tradingkonto.

Att köpa på marginal innebär att investeraren lånar pengar från aktiemäklaren. Om man exempelvis tror att priset på Tesla-aktien kommer tredubblas nästa år kan han eller hon bestämma sig för att köpa detta på marginalen, vilket i princip innebär att man köper fler aktier än vad man har egna medel till. Detta sätter press på aktiepriset. Om priset minskar leder det till att tradern får ett marginalsamtal då mäklaren automatiskt stänger positionen ju mer priset går ned.

För det andra finns det ett begrepp som kallas en ”short squeeze”. Att gå kort på aktier är inte lukrativt då potentialen för förluster är oändliga medan intäkterna har ett tag på 100% (dvs. om en aktie går till noll). Om priset stiger ”squeezas” de korta positionerna då de måste ta fram mer medel för att täcka stigningen. Om de inte gör det köper mäklaren tillbaka de lånade aktierna, vilket bidrar med mer bränsle åt aktiens pris.

Fram tills 2020 hade Teslas aktie mest korta positioner i världen. En möjlig förklaring är därför att de korta positionerna ”squeezades” så pass mycket att de gav upp, vilket återspeglas av det minskade marknadsvärdet på korta positioner på Tesla till endast 19,5 miljarder dollar.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.