Home > Investerare flyr mot säkra investeringar

Investerare flyr mot säkra investeringar

Den ekonomiska chocken som coronaviruskrisen orsakat innebär nya utmaningar för hushåll världen över. Hur folk sparar och spenderar pengar förändras som aldrig tidigare skådats.

Finansmarknaderna är ett bra ställa att titta på när det kommer tillförändrade attityder gentemot risk. Exempelvis ses aktiemarknaden som en ledande ekonomisk indikator, men den återspeglar även inställningen gentemot risk. Detta innebär att investerare som inte gillar risk är villiga att ta större risker om det innebär en större vinst för att kompensera för den ökade risken.

Med detta i åtanke kan vi ta en snabb titt på diagrammet ovan och se att investerare har sålt aktier mot slutet av diagrammet. Dessutom har de investerat sina vinster i handelsvaror med fast ränta, vilket innebär att detta säkerhetstänk även dominerat när aktier har haft en av de bästa månaderna på flera årtionden.

Denna data föreslår att de flesta investerarna har använt den senaste vändningen på aktiemarknaden för att likvidera sina positioner och reducera risk. När man investerar i handelsvaror med rast ränta blir det förvisso mindre utdelning, men det är ändå en säkrare investering.

Folk tar ut pengar från sina pensionskonton

Som alltid är den stora frågan vilka dessa investerare är, och ifall de har hållit sina likvida medel utanför finansiella marknader eller investerat dem på andra ställen? Som exempelvis i guld eller Bitcoin som har stigit de senaste veckorna.

En studie av Deutsche Bank bidrar med lite insikter angående detta. Över 30% av deras respondenter svarade att de hade tagit ut pengar från sina pensionskonton de senaste 60 dagarna. Detta visar vilken besvärlig situation vi just nu befinner oss i. För en vanlig investerare investeras pensionskontot i en portfölj som är utspridd över flera olika tillgångar. Om man tar ut medel från pensionskontot innebär det extra avgifter, vilket ändå inte har avskräckt folk från att göra det.

Och ifall den ekonomiska situationen fortsätter att förvärras lär andelen människor som tar ut pengar från sina pensionskonton öka. Ju längre det tar för ekonomin att återhämta sig från coronakrisen, desto värre blir det för världens alla hushåll.

Centralbanker över hela världen skapar just nu likvida medel för att möta de utmaningar vi har framför oss, och i och med det förändras definitionen av risk. Ett gammalt talesätt är att vid dåliga ekonomiska situationer är den bästa lösningen att köpa fonder och ha på sig diamanter. Detta återspeglar den äldsta versionen av säkra investeringar.

I april köpte folk fonder och handelsvaror. Säkerhet verkar just nu inte hittas på aktiemarknaden.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto