Home > Investerare räknar med att euroområdet kommer motstå trycket

Investerare räknar med att euroområdet kommer motstå trycket

Det skriver Fitch Rating i ett pressmeddelande och hänvisar till företagets kvartalsvisa investerarenkät.

Enkäten visar att endast 5 procent av deltagarna tror att euroområdet går mot ett storskaligt sammanbrott. Ytterligare 9 procent tror att flera länder i euroområdet kommer att ställa in betalningarna på statsskulden, men att dessa händelser inte kommer att leda euroområdet bryter samman.

Utöver detta tror 21 procent av enkätdeltagarna att Grekland, och möjligen ett eller två länder ytterligare, kommer att lämna eurosamarbetet.

”Men majoriteten räknar med (att euroområdet) går mot en fiskal union (33 procent), eller att den ’hankar sig fram’ (muddling through) (31 procent)”, skriver Fitch Ratings.

Kreditvärderingsinstitutet konstaterar att resultaten av den senaste undersökningen till stor del liknar de svar som lämnade i en motsvarande enkät i oktober 2011.

”Det indikerar att trots volatiliteten de senaste tio månaderna blickar investerarna framåt och uppvisar förtroende för det europeiska projektet”, skriver Fitch Ratings.

Fitch konstaterar själva att de håller fast vid bedömningen om att ett storskaligt sammanbrott för euron är ”högst osannolikt”, detta på grund av de stora kostnader som kan förknippas med detta och det starka politiska åtaganden som har gjorts.

”Men trots det, allvaret i statsskuldkrisen har visat att fundamentala reformer, centrerade på en fördjupad fiskal, finansiell och politisk union, krävs för att göra EMU livskraftigt”, skriver Fitch Ratings.

De konstaterar att vissa av dessa reformer nu införs gradvis, ett exempel är finanspakten.

Fitch huvudscenario, att ett storskaligt sammanbrott kan undvikas, villkoras av att politikerna introducerar ytterligare åtgärder, vilka troligen kommer att inkludera en viss uppluckring av nationell suveränitet.

Fitch investerarenkät genomfördes denna gång under perioden 2 juli till och med 2 augusti, och visar bedömningen bland investerare med ett totalt kapital om uppskattningsvis 7.200 miljarder dollar.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.