Home > Investerare tveksamma till Federal Reserves inflationsmål

Investerare tveksamma till Federal Reserves inflationsmål

Marknadens prissättning av inflationsförväntningarna på sikt indikerar att investerare är tveksamma till om Federal Reserve kommer att hålla prisökningstakten på målet, 2 procent.

Det sade Fedchefen i St Louis, James Bullard, i ett anförande natten till fredagen, enligt Bloomberg News.

”Långsiktiga inflationsförväntningar från Tips-marknaden verkar tyda på att investerare inte helt litar på att Fed kommer att leverera på 2-procentiga inflationsmål”, sade han.

Tips avser inflationsskyddade statsobligationer.

James Bullard blir därmed den andra Fedledamoten som den senaste tiden uttryckt oro för stigande inflationsförväntningar efter att Fed lanserade sitt nya program för kvantitativa lättnader i september. Tidigare har Fedchefen i Dallas, Richars Fisher, uttryckt liknande farhågor. Varken James Bullard eller Richard Fisher röstar i Fomc i år, och inte heller 2013.

Inflationsförväntningarna för femårsperioden som inleds om fem år, mätt utifrån Tips-marknaden, steg till 2,88 procent den 14 september, dagen efter Feds besked om QE3. Det var en halv procentenhet högre än i slutet av juli. Nivån har därefter sjunkit till 2,77 procent den 2 oktober.

James Bullard sade vidare att inflation ibland ses som en metod för ”partiell default på existerande nominella skulder”, och en sådan hållning skulle skada sparare, främst äldre hushåll.

”En partiell default idag genom högre inflation skulle betalas via högre inflationspremier i framtida upplåning. Denna typ av policy skulle troligen hämma amerikanska kreditmarknader under många år”, sade James Bullard.

I en frågestund efter anförande sade James Bullard att ”Fomc” har visst manöverutrymme sett ur ett inflationsperspektiv, men han påpekade samtidigt att det inte finns några deflationsrisker i USA för närvarande. Fed har gjort ”ganska mycket” för att undvika ett japanskt scenario, enligt James Bullard.

Han sade vidare att Fed måste fortsätta att debattera hur man ska hantera tillgångsbubblor.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto