Home > Investerare väntar ivrigt på nyheter från den grekiska uppgörelsen om skuld-swap

Investerare väntar ivrigt på nyheter från den grekiska uppgörelsen om skuld-swap

Medan euron såg en liten uppgång i handeln förra veckan, kommer det verkliga provet på valutans styrka att vara i dag, med nyheten om en möjlig uppgörelse av den grekiska skulden. Valutahandlare kommer att vilja ägna stor uppmärksamhet åt det planerade mötet i euroområdet planerad till senare på dagen. Om Grekland framgångsrikt når en uppgörelse med sina fordringsägare om sin skuld före mötet, kan euron få ett kraftigt uppsving i eftermiddagens handel.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up down up up up up
Veckotrend down down no up up down
Motstånd 1.2984 1.5632 77.26 0.9555 1.0496 0.8374
1.2899 1.5555 77.12 0.9482 1.0413 0.8341
1.2847 1.5474 77.02 0.9425 1.0364 0.8320
Stöd 1.2804 1.5433 76.86 0.9365 1.0320 0.8286
1.2755 1.5384 76.74 0.9320 1.0278 0.8263
1.2680 1.5302 76.61 0.9271 1.0226 0.8231

Ekonominyheter

USD – Dollarn kommer sannolikt att få betydande rörelser i en tung nyhetsvecka

Den amerikanska dollarn fick se sig omkringsprungen mot dess viktigaste valutarivaler förra veckan, då investerare valde att flytta sina pengar till mer riskfyllda tillgångar. Valutor som EUR, AUD och NZD apprecierade mot greenbacken efter framgångsrika skuldauktioner i både Frankrike och Spanien vilket ökade förhoppningar om en ekonomisk återhämtning i euroområdet.

Efter förra veckans baisseartade rörelser väntas USD få se en hel del volatilitet under de kommande dagarna, då flera viktiga ekonomiska indikatorer är planerade att släppas. Viktigast av allt kommer valutahandlare vilja uppmärksamma onsdagens FOMC uttalande, då det sannolikt kommer att ge ledtrådar till när USA kommer att höja styrräntan. Några tecken på att Federal Reserve kommer att höja styrräntan under de kommande månaderna skulle kunna generera en hel del risktagande på marknaden, vilket sannolikt skulle leda till att dollarn utvidgar sina senaste nedgångar. Samtidigt skulle Fed misslyckas med att presentera konkreta planer för en styrräntehöjning kan tillflyktsortsvalutor såsom dollarn se ett uppsving.

Ser vi till dagens handel kommer allas ögon att riktas mot mötet mellan finansministrarna i euroområdet och några nyheter angående en möjlig grekisk uppgörelse om skuld -swap. Valutaparet EUR/USD stängde en hausseartad uppgång förra veckan ganska nära den psykologiskt viktiga nivån på 1,3000. Skulle Grekland meddela att en uppgörelse har nåtts med avseende på dess skuld, är det mest troligt att dollarn kommer att sjunka ytterligare mot den gemensamma valutan.

EUR – Valutahandlare är angelägna om att se om euron kan utvidga sin hausseartade rörelse

Efter förra veckans hausseartade uppgång är valutahandlare ivriga att se om euron kan behålla sin nuvarande trend denna vecka. Framgångsrika spanska och franska skuldauktioner i förra veckan hjälpte till att sporra risktagande som ledde till att den gemensamma valutan hade ett kraftigt uppsving. Valutaparet EUR/USD stängde förra veckan över 1,2900 nivån, långt över sitt senaste 17- månaders lägsta. Med detta sagt var analytiker snabba med att varna för att det kommer behövas betydligt bättre nyheter för att få valutaparet mot 1,4000 nivån igen.

I dag kommer valutahandlare få kännedomar om förra veckans uppgång var tillfällig eller representerade en verklig vändning för euron. En eventuell grekisk skuld-swap uppgörelse väntas komma före ett planerat möte mellan finansministrarna från euroområdet. Euron kommer troligen att se betydande hausseartade rörelser om Grekland meddelar om en uppgörelse som skulle hindra det från att ställa in betalningar på sin skuld. Samtidigt om Grekland nu inte når en uppgörelse med sina fordringsägare, kan investerare återgå till tillflyktsortsvalutor såsom den amerikanska dollarn.

JPY – Yenen deprecierade efter ett ökat ristagande

Yenen var baisse större delen av förra veckan, efter positiva nyheter från euroområdet förra veckan, viket fick risktagandet bland investerare att öka. Nedgångar noterades mot många av dess viktigaste valutarivaler, inklusive euron och det brittiska pundet. Valutaparet EUR/JPY stängde på fredag en 99,62, upp nästan 250 punkter för veckan. Likaså såg valutaparet GBP/JPY betydande uppåtgående rörelser för att stänga veckan på 119,93.

I dag kommer rörelsen i JPY sannolikt att bestämmas av nyheter som strömmar ut från euroområdet, särskilt om huruvida Grekland kommer att nå en uppgörelse med sina borgenärer innan det ställer in betalningar för sina skulder. En lyckad överenskommelse kan leda till risktagande bland investerare, som skulle kunna innebära ytterligare nedåtgående rörelser för yenen. Senare i veckan kommer valutahandlare vilja uppmärksamma tisdagens japanska penningpolitiska uttalande. Uttalandet är tänkt att illustrera det aktuella läget i den japanska ekonomin, inklusive eventuella framtida styrräntehöjningar. Valutahandlare kan förvänta sig volatilitet efter offentliggörandet.

Råolja – Råoljepriset föll vid veckans stängning

På fredag sågs priset på råolja rasa med investerare som tog sig ur sina positioneringar innan februari kontraktet löpt ut. Frågor om Greklands möjliga överenskommelse för skuld-swap var också en orsak att priset på olja föll så lågt som 98 dollar per fat. Råvaran stängde så småningom handeln inför helgen 98,42 dollar per fat.

Dagens möte i euroområde kommer sannolikt att påverka priset på råolja. Om investerare är övertygade om att euroområdet kan iscensätta en meningsfull återhämtning i en nära framtid, kommer risktagandet att fortsätta och råoljepriset kan få se hausseartade rörelser. Valutahandlare kommer också att vilja fortsätta att övervaka situationen i Mellanöstern denna vecka. Konflikten i Mellanöstern leder vanligtvis till farhågor om utbudet av råolja som driver upp priset på råvaran. Varje upptrappning i den pågående situationen mellan Iran och västvärlden kommer sannolikt att leda till stora rörelser uppåt för råoljan.

Tekniska nyheter

EUR/USD

De långsiktiga tekniska indikatorerna visar att detta valutapar ligger i det översålda territoriet, vilket innebär att en korrigering uppåt kan ske de kommande dagarna. Det veckovisa diagrammets RSI ligger för närvarande på 20, medan Williams Percent Range på samma diagram har sjunkit under -80 nivån. Ligga långt denna vecka kan vara en klok strategi för valutaparet.

GBP/USD

Enligt de tekniska indikatorerna på det dagliga diagrammet har detta valutapar brutit sig in i det överköpta territoriet och kan komma att se en korrigering nedåt inom den närmaste tiden. Ett baisseartat kors har bildats på Slow Stokastiska och Williams Percent Range har gått över -10. Valutahandlare kan vilja ligga kort i sina positioneringar för detta valutapar.

USD/JPY

Tekniska indikatorer på både det dagliga och veckovisa diagrammen visar detta valutapar i neutralt territorium, vilket betyder att ingen definierad trend finns vid denna tidpunkt. Valutahandlare rekommenderas inta en avvaktande hållning för detta par, där en tydligare bild kan presentera sig senare idag.

USD/CHF

Det dagliga diagrammets tekniska indikatorer visar att efter förra veckans baisseartade rörelser kan valutaparet USD/CHF få se en korrigering uppåt inom den närmaste tiden. Slow Stokastiska har bildat ett hausseartat kors, medan Williams Percent Range svävar i det översålda territoriet. Ligga långt kan visa sig vara ett klokt val.

Wild Card

GBP/JPY

De tekniska indikatorerna visar att efter valutaparets senaste hausseartade rörelser kan få en korrigering nedåt inom den närmaste tiden. Stokastiska Slow på det dagliga diagrammet tycks ha format ett baisseartat kors, medan 8-timmarsdiagrammets RSI har slunkit in i det överköpta territoriet. Forex valutahandlare kanske vill ligga kort i sina positioneringar inför en brytning nedåt.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.