Home > Investerares optimism ökar, aktier föredras

Investerares optimism ökar, aktier föredras

”Rapporten visar att det finns en ökad optimism och vilja att återigen investera i tillgångsslag med högre risk och avkastningspotential, såsom aktier och tillväxtmarknader”, säger Viggo Johansen, Nordenchef för institutionell försäljning på Schroders, i ett pressmeddelande.

Enligt undersökningen är 47 procent av de tillfrågade investerarna mer optimistiska kring sina placeringar de kommande tolv månaderna, jämfört med förra året, medan bara 19 procent är mindre optimistiska.

Vid val av tillgångsslag att investera i det närmaste året är aktier nummer ett. Hela 68 procent planerar att investera i någon typ av aktie eller aktiefond. Även bland svenska korrespondenter är favorittillgångslaget aktier (71 procent). I svenskarnas val av aktieslag toppar tillväxtmarknader med 20 procent, följt av globala aktier (17 procent) och europeiska aktier (16 procent).

”Störst potential till avkastning ser investerarna i Asien följt av Centralasien och Sydamerika. Även svenska investerare föredrar de regionerna, men ser även stor potential i Afrika”, skriver Schroders i rapporten.

Medan svenska investerare tror mer på aktier än de globala investerarna är tilltron lägre till tillgångslag såsom guld och fastigheter, framkommer även i undersökningen.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto