Home > Investeringar under perioder av stagflation

Investeringar under perioder av stagflation

Aktiepriserna sjunker över hela världen med starka nedgångar i både Europa och USA. 

I Europa ansvarar de nya nedstängningarna till följd av en andra våg av COVID-19-infektioner för aktiernas nedgång. I USA finns det en osäkerhet angående det amerikanska presidentvalet, vilket tillsammans med att det inte kom något nytt ekonomiskt stödpaket ledde till samma resultat – lägre aktiepriser.

Men när man investerar kan tidshorisonten sträcka sig längre än ett par månader eller ett år. Istället kan man tala om flera årtionden av att bygga en portfölj och förvalta den korrekt. Även aktiva investerare förändrar inte sin portfölj från ena dagen till den andra.

Coronavirus-pandemin har inneburit en ekonomisk lågkonjunktur över hela världen. Detta har lett till en oro över stagflation, vilket är ett ekonomiskt fenomen som ofta dyker upp när inflationen och arbetslösheten är hög.

Vad kan man förvänta sig under perioder som definieras av stagflation?

Medan arbetslösheten redan är hög har hög inflation inte nått den utvecklade världen än. Faktum är att centralbankerna fortfarande bekämpar potentiell deflation (exempelvis ECB). Men vissa centralbanker, som Fed i USA, har skapat ett ramverk för att dressera högre inflation, då de skiftade sitt mandat mot genomsnittligt inflationsmål. Dessutom utannonserade de att de är villiga att låta inflationen överstiga målet. Därför är det rimligt att anta att inflationen kan stiga över 2%, och att Fed ändå inte gör något åt det.

Om inflationen blir hög samtidigt som arbetslösheten är hög leder stagflation till intressanta vändningar på aktiemarknaden. Det finns tre tillfällen i historien som kan fungera som exempel på vad man kan förvänta sig om stagflation blir verklighet.

Diskretionära aktier brukar prestera bättre under perioder av stagflation. Detta är cykliska aktier eller företag som producerar icke-essentiella varor och tjänster. Industrin, sjukvården och finansiella aktier följer efter det. Å andra sidan kan man om man jämför den genomsnittliga realavkastningen under dessa tre tidsperioder i bilden ovan kan vi se att den offentliga sektorn och telekomföretag oftast presterar sämst under stagflation.

Allt detta är dock bara statistik. Det fina med trading och investeringar är att ingen period är den andra lik, och att det finns möjligheter när vi rör oss på okända vatten. De ekonomiska teorier som finns hjälper investerare att göra kvalificerade gissningar om hur man bäst investerar, beroende på var ekonomin befinner sig i affärscykeln. Till följd av det kan investerare enkelt genomföra förändringar i sin portfölj på ett sätt som gör att man tjänar som mest på makroekonomiska fenomen som stagflation.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.