Home > Investeringsteorier för 2021

Investeringsteorier för 2021

Det år vi har framför oss ser ut att bli ett år som kommer domineras av ekonomisk återhämtning, framförallt om COVID-19-vaccinen visar sig vara effektiva i att stoppa pandemin. Konsensus råder att den globala BNP:n kommer växa med över 5% under 2021, mycket tack vare de lättade förhållanden som nu råder.

Tillväxten i Kina förväntas fortsätta under 2021 och nå nära 10%. Medan tillväxten i den utvecklade världen inte ser lika hög ut ser det ut som att den amerikanska tillväxten når över 4%, vilket är samma som prognosen visar för Euro-området och Storbritannien.

Det finns en hake dock – alla dessa scenarier räknar med ett slut på pandemin under 2021. Ju snabbare detta sker under året desto större är chansen att återhämtningen ska närma sig en tillväxtgrad som liknar den vi såg innan pandemin.

Aktiemarknaden

Konsensus råder att aktiemarknadernas uppåtgående trend kommer fortsätta under 2021, framförallt med tanke på den svaga dollarn och utökade stödpaket från Fed. Konsumentaktier bör även få en stark återkomst medan ”arbeta på distans”-aktier bör ta ett steg tillbaka. Aktier för strukturell tillväxt bör även bli mindre attraktiva.

Utanför USA lider aktiemarknaden av starkare valutor. Då dollarn har tappat signifikant mot alla G10-valutor har även aktierna i andra delar av världen tappat för att kunna följa den amerikanska aktiemarknaden. Om dollarn fortsätter att tappa kan vi förvänta oss att differensen kommer fortsätta.

Valutamarknaden

Man kan säga att 2020 bestod av två distinkta delar – en som karaktäriserades av en stark USD i mars och april, och sen en som karaktäriserades av en nedgång för dollarn. De som missade dessa trender missade stora delar av de relevanta prisförändringarna under året.

För 2021 positionerar sig marknaden för en fortsatt svag USD. Faran här är dock att den låga dollarn kan bli överbefolkad, framförallt mot vissa valutor som EUR och AUD.

Fast avkastning

Under pandemin och den relaterade lågkonjunkturen har centralbanker framförallt sänkt räntorna till nära noll och använt sig av aggressiva kvantitativa lättnader. Målet var/är att få ned den långsiktiga avkastningen. Därför har företag och hushåll fått tillgång till fördelaktiga villkor för investeringar, och därmed har centralbankerna stimulerat den ekonomiska återhämtningen.

Tyvärr innebar lägre avkastning att det blev svårt för investerare att placera sitt kapital. Den logiska lösningen var aktiemarknaden då den gagnas mest av lägre avkastning, men trenden bör förändras om den ekonomiska återhämtningen snabbas upp under 2021. Till följd av det kan vi förvänta oss att avkastningen på statsobligationer kommer återvända, och att vi kommer se en stark efterfrågan på obligationer från tillväxtmarknader då även de erbjuder attraktiv avkastning.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto