Home > ISM något sämre än väntat i USA

ISM något sämre än väntat i USA

Analytiker hade spått att index skulle ha stigit till 50,0, enligt Bloomberg News prognosgenomsnitt.

Indexen beräknas av the Institute for Supply Management och speglar planerna hos en lång rad inköpschefer inom tillverkningsindustrin under den senaste månaden.

Grovt kan sägas att värden under 50 tyder på avmattning och över 50 på ekonomisk tillväxt.

Bradley J Holcomb vid ISM sade i en kommentar att ISM-index nu indikerar nedgång i tillverkningsindustrin för tredje månaden i rad, och att index i augusti var det lägsta som noterats sedan juli 2009.

Han konstaterade vidare att kommentarer från panelen överlag speglar en nedgång i orderingången och efterfrågan, och fortsatt oro över det osäkra läget för de globala ekonomierna.

Prisindex steg till 54,0 från 39,5 månaden före. Analytikerna hade väntat sig att prisindex skulle uppgå till 46,0.

Index över sysselsättningen sjönk till 51,6 från 52,0. Index över nya order sjönk till 47,1 från 48,0. Produktionsindex sjönk till 47,2 från 51,3. Orderboksindex sjönk till 42,5 från 43,0. Lagerindex steg till 53,0 från 49,0.

Fakta:
En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning. Statistiken anses mycket viktig eftersom den anger efterfrågeläget i hela landet, jämfört med Chicago och Atlanta Index som ingår i ISM.

Statistiken presenteras av amerikanska Institute of Supply Management, ISM. Indexet framräknas utifrån en nationell månatlig förfrågning av inköpschefer inom tillverkningsindustrin.

Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång, produktion, lager, leveranstider och sysselsättning.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.