Home > ISM-Non Manufacturing med en rekordökning sedan 1997

ISM-Non Manufacturing med en rekordökning sedan 1997

Investerare som letar efter en V-formad återhämtning kan ha hittat en bit av ekonomisk data från USA som liknar en sådan återhämtning – ISM Non-Manufacturing. För juni slog detta index alla förväntningar och förflyttade sig till expansiva territorier.

Stora delar av tjänstesektorn växte – Business Activity Index, New Orders Index, Supplier Deliveries Index, och även Employment Index. En specifik komponent nådde dock inte tillväxt. Du gissade rätt – sysselsättningen.

En vändning för den amerikanska tjänstesektorn

Datan visar på goda nyheter på många nivåer. Först och främst låg förväntningar från marknaden på tillväxt till 50-nivån – en nivå som skiljer på expansion och sammandragning. Med tanke på föregående månads rapport på 45,4 visar även 50 på framsteg. Istället nådde sektorn 57, vilket markerar den bästa ökningen månad till månad sedan 1997.

För det andra är den amerikanska ekonomin en tjänstebaserad ekonomi, vilket innebär att sektorns utveckling har en stor påverkan på BNP. Därför finns det förväntningar att detta leder till positiva konsekvenser för BNP senare i år.

Om vi tittar på branscher inom sektorn ser vi en stor vändning för försäljningsvolymer. Exempelvis såg företag inom jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt en överraskande ökning i försäljningsvolymer under de senaste fyra veckorna. Detta antyder att konsumtionen håller på att vända, och investerare följer nu denna data noga under resterande delar av kalendermånaden. Även priserna steg, vilket lugnade ned investerare som såg hur villkoren för deflation började bli farligt perfekta.

Dock finns det anledning att vara försiktig, framförallt när man tolkar ett index som ISM. Framsteg tolkas utifrån föregående månads nivå. Om en ekonomi sammandrar med 50% och sen ökar med 5% visar ISM på expansion, men den övergripande aktiviteten ligger ändå långt ifrån de initiala värdena.

Även sysselsättningen följs noga av investerare. Oftast släpps ISM Non-Manufacturing samma vecka som NFP, ett par dagar innan jobbdatan – men denna gång var det annorlunda på grund av den 4:e juli. Investerare använder sysselsättningskomponenten i ISM som en stark indikation för vad NFP senare kommer visa.

Eftersom sysselsättningskomponenten ligger kvar under expansiva siffror kan man dra slutsatsen att entusiasmen från NFP förra fredagen inte är rättfärdigad. Mer data krävs för att fullt förstå hur stark ISM Non-Manufacturing-rapporten för juni 2020 verkligen är.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto