Home > IT-sektorn når nya höjder

IT-sektorn når nya höjder

IT-sektorn i USA är en av de som presterat bäst under denna hälsokris. På ett sätt är det inte oväntat med tanke på att de flesta just nu befinner sig hemma och inte har något annat alternativ än att använda sig av nätbaserade tjänster. Detta har ökat efterfrågan på plattformarna som ägs av teknikjättarna.

Zoom exempelvis erbjuder videosamtalsprogram, vilket verkligen behövs när man kommunicerar vid distansarbete. De har upplevt ökad försäljning med 55x, ett enastående resultat. Andra företag som PayPal och Microsoft har inte nått lika stora ökningar men ligger fortfarande över sektorns median.

För investerare är dock frågan, vad finns det för alternativ utanför IT-sektorn? Vissa industrier har nästan försvunnit om man betänker att det antingen pågår väldigt lite eller ingen aktivitet. Detta handlar då framförallt om flygbranschen, nöjesbranschen, motorindustrin osv. Därför har investerare med kapital börjat flytta sina tillgångar till den enda sektorn som fungerar under en kris, nämligen IT-sektorn.

Hur bra går det egentligen för IT?

Här är ett par siffror som är värda att titta på när man försöker förstå hur bra det egentligen just nu går för IT. Till att börja med sitter Nasdaq 100 över sju veckor på sin högsta notering sedan IT-bubblan. Inom sektorn som helhet har vi inte sett sådana här siffror på över ett årtionde.

 

Historiskt sett har situationer som de två ovan nämnda lett till en vändning av det huvudsakliga aktieindexet, eller åtminstone en period av konsolidering. Om detta blir fallet kan prognosen för IT-sektorn se aningen värre ut.

Det finns dock en hake. När man använder historiska data antar investerare att villkoren ser liknande ut jämfört med villkoren när den historiska datan genererades. Men av allt att döma är de inte det, och det gäller inte bara för dagens läge.

Om man exempelvis jämför aktiemarknadens resultat under de senaste tre månaderna med ett liknande mönster från fem år sedan finns det inte mycket att säga då villkoren för monetära policys skiljer sig kraftigt med allt från räntenivåer, stimulanspaket och annat. Allt handlar om input (det vill säga den amerikanska centralbankens policy) och output (aktiemarknadens resultat).

För de investerare som menar att vi har en krasch framför oss inom IT-sektorn finns det en annan sak de har missat, och det är att det i ett nytt paradigm inte går att räkna med tidigare använda variabler. Ett paradigmskifte sker antingen när en ny bransch kommer från ingenstans och investerare omfamnar dem helhjärtat, eller när etablerade modeller plötsligt blir anammade på bred front.

Hittills har investerare framförallt förlitat sig på det andra alternativet, åtminstone om man tittar på hur långt de hittills har varit benägna att satsa på IT-sektorn.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto