Home > Januarimöte kring nya bankregler senareläggs.

Januarimöte kring nya bankregler senareläggs.

Ett möte för översynsorganet för Baselkommittén som var planerat att hållas i början av januari senareläggs med motiveringen att det behövs mer tid för att slutföra en del arbete, däribland att säkerställa regelramverkets kalibrering.

Det framgår av ett pressmeddelande.

”Kommittén förväntas slutföra detta arbete i närtid”, heter det samtidigt.

”Att slutföra Basel III är ett viktigt steg på vägen mot att återupprätta förtroendet för bankernas riskviktade kapitalrelationer, och vi förblir hängivna till det målet”, säger Europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi som även är ordförande för Baselkommitténs översynsorgan som utgörs av centralbankschefer och chefer för tillsynsmyndigheter.

Stefan Ingves, som är ordförande för Baselkommittén och chef för Sveriges centralbank Riksbanken, uppger att kommittén kommer att fortsätta arbeta med de kvarvarande detaljerna.

”Kommittén kommer att fortsätta arbeta för att slutföra sina reformer som syftar till att rätta till tillkortakommanden som belystes av finanskrisen, för att göra banker tryggare och mer motståndskraftiga”, säger Stefan Ingves.

Financial Times skriver att europeiska banker nu har vunnit ett uppskov från nya reformer som bankerna har befarat kommer att slå mot bankernas balansräkningar på ett oproportionerligt sätt.

Enligt tidningens källor är det troligt att förseningen innebär en senareläggning åtminstone till mars månad. Därmed kommer Baselkommittén att arbeta med USA:s nya regering, noteras det.

Den största stötestenen i förhandlingarna har varit frågan om begränsningar av hur bankerna kan använda sina egna modeller för att beräkna risker.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto