Home > Japans centralbank och det mest exotiska experimentet i centralbanksvärlden

Japans centralbank och det mest exotiska experimentet i centralbanksvärlden

Japan är ett av de mest intressanta länderna i världen och har länge varit ett ekonomiskt kraftpaket i Asien. Som stor exportör har de lett de asiatiska ekonomierna genom tidigare kriser och förväntas även göra detsamma i framtiden.

Den japanska kulturen är en kultur som har ett par ekonomiska problem. Till skillnad från andra ekonomier i världen gagnas inte Japan av invandring och de positiva effekter i ekonomin det kan medföra. Exempelvis har invandringen varit den faktor som många anser har bidragit till positiva demografiska effekter i Tyskland och Storbritannien, men inte i Japan.

Vanliga ekonomiska och penningpolitiska beslut som fattas i vissa delar av världen kommer därför inte få samma effekt i Japan på grund av hur unikt landet är. Det finns ett par tydliga exempel på detta. Ett av de mest kända är kvantitativa lättnader, där riksbanker köper sin egen regerings obligationer för att lätta den penningpolitiska hållning och få inflationen att närma sig målet på 2%. Dessa lättnader anses av många ha skapat den ekonomiska återhämtning som skedde efter finanskrisen 2008-2009, och det är ett verktyg som de flesta centralbankerna i den utvecklade världen har använt då pandemin anlände.

Detta fungerade dock inte i Japan. Under flera årtionden har den japanska inflationen legat nära eller under noll, och samma lösning fungerade inte där. Till följd av det håller den japanska centralbanken på med alla möjliga penningpolitiska experiment som inte har någon like både vad gäller storlek och form.

Köpa aktier – ett annat sätt att stötta ekonomin

I över ett årtionde har den japanska centralbanken (BOJ) varit involverad i aktieköp. Just nu äger de en aktieportfölj som är värd nära 840 miljarder dollar. Avsikten är att sätta fart på den ekonomiska tillväxten via förmögenhetseffekter, och samtidigt har centralbanken blivit den största innehavaren av inhemska aktier.

Att köpa aktier som diversifiering av en centralbanks portfölj är inte ovanligt – den schweiziska centralbanken (SNB) gör det, men av andra anledningar (de köper aktier i utländska företag för att sälja CHF och köpa andra valutor i ett försök att stoppa CHF från att öka i värde). Att köpa nationella aktier är dock något som aldrig tidigare har gjorts. Därför vet vi inte hur detta kommer sluta – med en centralbank som äger hela aktiemarknaden? Vad händer när Japans centralbank slutar köpar aktier – kommer marknaden krascha?

Föreställ dig att Fed i USA eller ECB i Europa börjar köpa aktier på den amerikanska eller europeiska aktiemarknaden – hur problematisk hade en sådan process varit?

Då storleken på Japans centralbanks portfölj växer kommer vi snart få ett svar på detta. Andra centralbanker bevakar helt klart noga hur detta japanska experiment slutar.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto