Home > Japans centralbank redo att sluta med kontroll av avkastningskurvan

Japans centralbank redo att sluta med kontroll av avkastningskurvan

Under en vecka då alla tittar på USA och överföringen av makt sker viktiga utvecklingar för valutahandlare i Japan. I början av handelsveckan antydde Japans centralbank (BOJ) att de är redo att sluta med kontroll av avkastningskurvan.

BOJ anses vara en av de mest proaktiva centralbankerna i världen, och det är inte utan anledning. Den japanska ekonomin lider av en flera årtionden lång deflation, och centralbanken har haft det svårt att få inflationen att nå 2%. En del av deras jobb handlar om att skapa inflation, och deras process för kvantitativa lättnader översteg många andra centralbanker i skala. Nyheter från Reuters denna vecka antyder att BOJ är redo att släppa på kontrollen av avkastningskurvan, och därmed tillåta långsiktig avkastning att stiga.

Varför är detta viktigt, och vad innebär det för den lokala valutan, japansk yen (JPY)?

Japans centralbank är redo att hjälpa den inhemska banksektorn

Japanska banker (och till viss del även europeiska banker) har länge lidit av den lättade penningpolitiska hållningen och negativa räntor. Till följd av det har dess lönsamhet minskat konsekvent.

Alla som investerar i den japanska banksektorn under det senaste årtiondet har endast kunnat titta på medan investeringen minskar i värde, samtidigt som aktiemarknaden har presterat relativt bra. Den minskade lönsamheten har lett till att beslutsfattare i Japan signalerar ett skifte vad gäller långsiktig ränta, för att förbättra bankernas marginaler.

Och här är tricket – genom att låta långsiktig avkastning stiga levererar BOJ monetär snävning i en värld där alla genomför lättnader. Detta drag kommer därför gynna JPY och JPY-investeringar, framförallt då Fed, ECB och andra stora centralbanker har signalerat intentioner att behålla räntorna nära noll, eller under noll under den närmsta framtiden.

Därför bör traders fokusera på hur BOJ väljer att kommunicera detta skifte utan att sätta igång en massiv värdeökning för JPY. Genom att skifta politiken till en osymmetrisk kontroll av avkastningskurvan skapar BOJ möjligheter för valutan att öka i värde. JPY anses av många som billig, och genom att skifta policy till en lite mer hökaktig sådan signalerar BOJ att de är redo att låta valutan öka i styrka.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.