Home > Jobbdata från USA överraskade positivt

Jobbdata från USA överraskade positivt

OMXS30 var tillbaka ovanför nollstrecket efter publiceringen av de amerikanska jobbsiffrorna
OMXS30 var tillbaka ovanför nollstrecket efter publiceringen av de amerikanska jobbsiffrorna

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 85.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 7,9 procent, enligt Bloomberg News prognosgenomsnitt.

Superstormen Sandy hade ingen betydande påverkan på statistiken, enligt arbetsmarknadsdepartementet.s

I oktober steg sysselsättningen med reviderade 138.000 (+171.000). September-siffran reviderades samtidigt till 132.000 (+148.000).

Sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 147.000 personer i november, väntat var +90.000. I oktober steg sysselsättningen i den privata sektorn med reviderade 189.000 personer (+184.000).

Den genomsnittliga timlönen var steg 0,2 procent i november. Analytiker hade väntat sig en ökning med 0,2 procent. I oktober var den genomsnittliga timlönen oförändrad.

Den genomsnittliga arbetstiden uppgick till 34,4 timmar per vecka i november (34,4 i oktober). Analytikerna väntade 34,4 timmar per vecka.

Sysselsättningen inom industrin minskade med 7.000 personer, jämfört med förväntningarna om en minskad sysselsättning med 5.000 personer. Månaden före ökade sysselsättningen i industrin med reviderade 10.000 personer (+13.000).

Sysselsättningen inom den tjänsteproducerande sektorn ökade med 169.000 personer, i detaljhandeln ökade sysselsättningen med 53.000 personer.

Byggindustrin noterade en minskad sysselsättning med 20.000 personer i november jämfört med månaden före. Antalet offentliganställda minskade med 1.000.

Antalet personer som ingår i arbetskraften minskade med 350.000 personer i november, till 155,291 miljoner. Hushållsundersökningen tydde samtidigt på att sysselsättningen minskade med 122.000 personer, efter en uppgång med 410.000 personer föregående månad.

Andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften uppgick till 63,6 procent, jämfört med 63,8 procent föregående månad.

Antal personer i arbetskraften som för närvarande kan ta ett arbete steg till 18,846 miljoner jämfört med 18,845 miljoner månaden före. Andelen av befolkningen som har ett jobb uppgick till 58,7 procent, jämfört med 58,8 procent månaden före.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto