Home > Jobbrapport från USA och svensk industriproduktion på fredagen

Jobbrapport från USA och svensk industriproduktion på fredagen

På fredagen riktas intresset på finansmarknaderna först och främst mot den amerikanska sysselsättningsrapporten för december, som väntas bekräfta en fortsatt förbättring på arbetsmarknaden. För svensk är statistik över industriproduktionen i november i fokus.

Statistik under natten visade att Kinas export import steg mer än väntat i november, samtidigt som exporten ökade mindre än vad analytikerna räknat med.

Jämfört med december 2013 ökade importen 8,3 procent, väntat +5,0 procent, medan exporten steg 4,3 procent, väntat här +5,0 procent. Handelsöverskottet sjönk till 25,64 miljarder dollar i december från 33,80 miljarder dollar i november.

Klockan 9.30 är det dags för SCB:s statistik över den svenska industriproduktionen i november. Den stora frågan är de förbättringar som synts i indikatorer på senare tid nu även kommer att visa sig i hårddata. Enligt SME Direkts enkät väntas industriproduktionen ha stigit 0,8 procent från i oktober och minskat med 1,9 procent i årstakt.

Att enkätdata som inköpschefsindex och Konjunkturinstitutets barometer förbättrats på senare tid samtidigt som utfallen visat på en sjunkande produktion har förbryllat bedömarna och vissa har börjat tvivla på indikatorernas tillförlitlighet.

Sven-Arne Svensson, chefekonom vid Erik Penser Bankaktiebolag, skrev dock i ett marknadsbrev tidigare i veckan att det inte är något ovanligt att statistik spretar på detta sätt.

”Om det finns två källor (SCB KI med mera) som mäter en faktor (industriproduktion, KPI, arbetslöshet med mera) så brukar man ofta komma fram till olika resultat. Och ibland går de helt åt olika håll”, skrev han.

SCB redovisar samtidigt också industrins orderingång samt tjänsteproduktionen i november och Riksgälden publicerar statsbudgetens utfall i december.

Det senare kan enligt Danske Bank vara intressant givet de senaste varningarna från ESV. I sin senaste prognos räknade ESV med att statsbudgeten nu under 2014 kommer att visa sitt största underskott sedan överskottsmålet infördes 2000 och att överskottsmålet inte kommer att nås under prognosperioden, som sträcker sig till 2017.

Även från Frankrike och Storbritannien kommer statistik över industriproduktionen i november på fredagen, väntat en ökning med 0,4 procent från månaden före i båda länderna, enligt Bloomberg News prognosenkät.

På agendan står även norsk och dansk december-KPI. I Norge räknar analytikerna med att kärninflationen ökar till 2,3 procent från 2,0 procent i november, vilket också är Norges Banks senaste prognos. KPI-inflationen väntas samtidigt också uppgå till 2,3 procent.

Handelsbanken skriver i att marknadsbrev att kärinflationen spås lyfta framför allt till följd av baseffekter, efter en oväntad nedgång av de inhemska priserna i december 2012.

Klockan 14.30 i eftermiddag kommer den amerikanska jobbrapporten för december – dagens självskrivna höjdpunkt.

Analytikerna räknar med att sysselsättningen ökade med 197.000 personer, jämfört med 203.000 personer i november. Arbetslösheten väntas samtidigt ha legat kvar på 7,0 procent, enligt Bloomberg News analytikerenkät.

Statistik från ADP tidigare i veckan var överraskande stark och visade att den privata sysselsättningen ökade med 238.000 personer i december, väntat +200.000. Den var den största uppgången sedan november 2012 och särskilt stark var ökningen inom byggsektorn och tillverkningsindustrin.

”Även om ADP ibland sänt falska signaler om trenden i sysselsättningen är den fortfarande bland det bästa att basera prognoser på. Därför skriver vi upp vår sysselsättningsprognos efter överraskningen i ADP – vår prognos är nu +250.000”, skrev Deutsche Bank i en kommentar efter ADP-statistiken.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto