Home > Amerikansk jobbrapport i fredagens blickfång

Amerikansk jobbrapport i fredagens blickfång

Under eftermiddagen kommer jobbrapporten för januari från USA. Sysselsättningstillväxten i december stannade på 74.000 vilket var en rejäl nedväxling från en genomsnittlig ökningstakt väl över 200.000 per månad de fyra föregående månaderna. Många analytiker såg dock skäl att tro att mycket av svagheten kunde kopplas till det kalla vintervädret.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntas sysselsättningen öka med 180.000 personer i januari, och med 185.000 i den privata sektorn (ADP:s undersökning i veckan visade en ökning på 175.000 i privat sektor i januari).

Arbetslösheten väntas vara oförändrad på 6,7 procent.Deutsche Bank skriver i ett marknadsbrev att ADP trots sina brister visat sig vara den enskilt bästa indikatorn för jobbutvecklingen i den officiella rapporten, och de har dragit ned sina förväntningar inför fredagen till +175.000 sysselsatta.

De har däremot inte gjort några förändringar i sin arbetslöshetsprognos, där de spår en nedgång till 6,5 procent från 6,7 procent. ”Den väntade nedgången beror helt på en ny väntad nedgång i arbetskraftsdeltagandet, i sig en funktion av att arbetslösa lämnat arbetskraften efter att den förlängda arbetslöshetsförsäkringen löpt ut den 28 december”, skriver Deutsche Bank.

Men även om arbetslösheten skulle sjunka till Federal Reserves ”tröskelvärde” på 6,5 procent de tidigare angett att de skulle börja överväga en räntehöjning är detta knappast aktuellt nu. De senaste två FOMC-meddelandena har inkluderat ett tillägg till tröskelvärdet, som säger att det kommer att vara lämpligt att hålla kvar räntan på den exceptionellt låga nivån väl efter att arbetslösheten sjunkit under 6,5 procent.

Jan Hatzius på Goldman Sachs sade att han tror att Federal Reserve kommer att hålla styrräntan oförändrad till i början av 2016 eftersom inflationsutsikterna är ”rätt godartade”.

Frågan om när USA slår i skuldtaket kan åter träda i förgrunden framöver. När kongressen i oktober kom överens om ett slut på den statliga nedstängningen så förlängde de samtidigt skuldtaket till den 7 februari. Finansdepartementet gör bedömningen att de genom extraordinära åtgärder kan hålla sig under taket till slutet av februari, men bortom det kan inte USA leva upp till alla sina åtaganden.

President Barack Obama har vid upprepade tillfällen sagt att han vill se en ”ren” höjning utan villkor.

”Hittills har inte republikanerna indikerat huruvida de kommer knyta en höjning till krav på ytterligare minskade underskott, men vi skulle bli överraskade om det inte blir något sabelviftande från representanthusets talman John Boehner och senatens minoritetsledare Mitch McConnell”, skriver Nordea i ett marknadsbrev.

De tror ändå att den kommande striden om skuldtaket kommer att vara betydligt mindre omskakande än den senaste i oktober, när Tea Party-konservativa provocerade fram en 16 dagar lång statlig stängning.

”Kostnaderna för det oansvariga upptåget var så höga att de republikanska ledarna förefaller att ha insett att riskerar förlora majoriteten i representanthuset i valet i november om de blockerar en ny höjning av skuldtaket”, skriver Nordea, och tillägger att budgetuppgörelsen i januari visar på det tynande inflytandet från Tea Party-uppbackade konservativa.

Av: Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto