Home > Jobbsiffror från USA sämre än väntat

Jobbsiffror från USA sämre än väntat

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 130.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 8,3 procent, enligt Bloomberg News prognosgenomsnitt.

I juli steg sysselsättningen med reviderade 141.000 (+163.000). Juni-siffran reviderades samtidigt till 45.000 (+64.000).

Sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 103.000 personer i augusti, väntat var +142.000. I juli steg sysselsättningen i den privata sektorn med reviderade 162.000 personer (+172.000).

Den genomsnittliga timlönen var oförändrad i augusti. Analytiker hade väntat sig en ökning med 0,2 procent. I juli steg den genomsnittliga timlönen med oreviderade 0,1 procent.

Den genomsnittliga arbetstiden uppgick till 34,4 timmar per vecka i augusti (34,4 i juli). Analytikerna väntade 34,5 timmar per vecka.

Sysselsättningen inom industrin minskade med 15.000 personer, jämfört med förväntningarna om en ökning med 10.000. Månaden före ökade sysselsättningen i industrin med reviderade 23.000 personer (+25.000).

Sysselsättningen inom den tjänsteproducerande sektorn ökade med 119.000 personer, i detaljhandeln ökade sysselsättningen med 6.000 personer.

Byggindustrin noterade en ökad sysselsättning med 1.000 personer i augusti jämfört med månaden före. Antalet offentliganställda minskade med 7.000.

Antalet personer som ingår i arbetskraften minskade med 368.000 personer i augusti, till 154,645 miljoner. Hushållsundersökningen tydde samtidigt på att sysselsättningen minskade med 119.000 personer, efter en nedgång med 195.000 personer föregående månad.

Andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften uppgick till 63,5 procent, jämfört med 63,7 procent föregående månad.

Antal personer i arbetskraften som för närvarande kan ta ett arbete steg till 19,501 miljoner jämfört med 19,348 miljoner månaden före. Andelen av befolkningen som har ett jobb uppgick till 58,3 procent, jämfört med 58,4 procent månaden före.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.