Home > JP Morgan anser att S&P 500 når 4 400 under 2021

JP Morgan anser att S&P 500 når 4 400 under 2021

Mot slutet och i början av handelsåret levererar investeringshus en prognos för perioden som kommer. Precis som hur företag tar fram en budget över utgifter och intäkter måste investeringshus titta på faktorer som kan påverka marknaden och göra en prognos efter det.

Konsensus för året är att aktiemarknaden i USA kommer nå nya höjdpunkter. Aktiemarknaden nådde rekordhöga nivåer under 2020, och den uppåtgående trenden ser ut att fortsätta om inget signifikant förändras samtidigt.

Vilka är de huvudsakliga faktorerna bakom den uppåtgående trenden?

Hög likviditet och minskad volatilitet

Enligt JP Morgan ser det ut som att marknaden kan ta sig högre. Med marknaden menar vi S&P 500 som länge har ansetts vara ett riktmärke för den övergripande marknaden.

JP Morgan förväntar sig 1 biljon dollar i inflöden på aktiemarknaden, vilket drivs av positioneringar av hedgefonder och tillbakaköp av aktier, bland annat. I denna takt kommer aktier prestera bättre än obligationer, med risken att risk-on-sentiment fortsätter under det nya året.

Sällanköpsvaror, finanssektorn och energisektorn gynnas av detta. Analysen pekar mot att S&P 500 når över 4 400 punkter under 2021, vilket är långt över den nuvarande nivån på 3 700.

De flesta S&P 500-företagen har rekordhöga balansräkningar. När detta sker har företag flera alternativ. De kan välja att investera det i jakten på nya möjligheter, vilket i princip handlar om att få företaget att växa och öka den potentiella lönsamheten. De kan även välja att köpa tillbaka sina egna aktier. Men varför skulle ett företag vilja köpa sina egna aktier? Detta är ett sätt att belöna aktieägare, ungefär som en aktieutdelning. Det tredje alternativet är att behålla den starka positionen då företaget då kan förbättra sin likviditet och reagera på oväntade händelser (exempelvis en förlängd pandemi).

VIX, volatilitetsindexet, tros sjunka från nivåerna under 2020. När volatiliteten minskar är det ett tjurartat tecken för aktiemarknaden, då panikförsäljning ofta leder till ökad volatilitet.

Om man dessutom adderar stödet från Fed och stödpaket som kommer från den amerikanska kongressen kan det innebär att målet på 4 400 inte bara är realistiskt, men till och med blygsamt. Vilka är riskerna med denna prognos?

En risk är att övergången från Trump till Biden den 20:e januari inte blir så smidig som många tror. En annan risk är att pandemin håller sig i längre än väntat.

Just nu har dock investerare all anledning att satsa på aktier under 2021.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto