Home > Kalibrerade förväntningar på tillväxt i Euro-området

Kalibrerade förväntningar på tillväxt i Euro-området

Förra veckan presenterade den Europeiska centralbanken (ECB) sin monetära policy och sin analys av årets första kvartal. Som förväntat har ekonomin i regionen gått ned med 3,8%, den första kvartalsvisa nedgången i tillväxt på över sju år.

Normalt sett är ECB försiktiga genom att ta hänsyn till olika resultat och scenarier för att räkna ut verklig GDP. Detta görs ofta för att bättre kalibrera den monetära policyn och reagera så snabbt som möjligt när marknadskrafter förändras. Centralbankens uträkningar, som avslöjades kort efter torsdagens monetära policybeslut att inte förändra nuvarande kurser, visade på att vi har en djup lågkonjunktur framför oss, även i ett positivt scenario.

Lagarde varnade för en skarp ekonomisk nedgång

Christine Lagarde, ordförande ECB, varnade förra veckan att Euro-området möter en skarp ekonomisk nedgång under de kommande månaderna. I värsta möjliga fall menar ECB att GDP skulle falla med 12% under 2020 – en svindlande siffra för Europas ekonomi. Som diagrammet ovan visar kommer verklig GDP vara under nivåerna som noterades 2019 ända fram till 2022.

Det är viktigt att komma ihåg att en centralbank som ECB tar alla aspekter som kan påverka ekonomin i regionen i åtanke, och det innefattar både interna och externa faktorer. Oljepriserna exempelvis gick kraftigt ned efter Coronavirus-pandemin, vilket även gäller för den allmänna inflationen.

ECB reagerade stark efter att förväntningar på ekonomisk tillväxt presenterades av dess modeller. De sänkte räntan med ytterligare tjugofem punkter från juni 2020 till juni 2021. Dessutom flyttades låneutvärderingsperioden till mars 2020 istället för april 2020. Det som dock var otroligt var hur ECB valde att ECB valde att avvika från sina kapitalnycklar i mars.

De gav fullt stöd till länder som drabbats hårdas av Coronavirus-krisen. Grekland, Nederländerna och Tyskland anses ha hanterat pandemin bättre jämfört med Italien, Frankrike och Spanien. Till följd av detta avvek ECB kraftigt från sina kapitalnycklar i april. De köpte exempelvis fler italienska obligationer (6,4 miljarder EUR över kapitalnycklarna) istället för tyska obligationer.

Detta visar förmågan och villigheten hos ECB att avvika från sina egna kapitalnycklar, vilket är ett starkt budskap att skicka i kampen mot denna kris.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto