Home > Kan aktiemarknaden sjunka ännu mer?

Kan aktiemarknaden sjunka ännu mer?

Den amerikanska aktiemarknaden har bevisat sig vara marknadsledare i investeringsvärlden under tiden efter att coronavirus-pandemin startade. Vi har sett hur instabiliteten på andra tillgångar har ökat kraftigt under den tid som kontantmarknaden var öppen, medan den minskade kraftigt efter stängning.

Förra veckan reagerade marknaden negativt på Fed:s budskap om dess penningpolitik. Medan det är en expansiv penningpolitik att hålla räntan låg och låta den vara det under lång tid kollapsade ändå aktierna och veckan avslutades med mestadels röda siffror.

Vad kommer vi se under den kommande veckan?

Amerikanska aktiemarknaden under den kommande veckan

Ett flertal faktorer som kan påverka aktiemarknaden i USA under de kommande dagarna är värda att nämna. Som vi nyss nämnt handlar det inte bara om aktiemarknaden – även valutamarknaden har korrelerat under 2020.

Å ena sidan kan förändringar i värderingar påverka instabilitet denna vecka. Ja, aktiemarknaden är dyr, men om vi överväger den lägre avkastning som kommer ifrån obligationer finns det antagligen en förklaring angående dess hållbarhet.

Exempelvis ledde den ekonomiska tillväxten under 1996 i USA till en rädsla om en bubbla på aktiemarknaden. Dåvarande ordförande på amerikanska centralbanken, Alan Greenspan, varnade om ett irrationellt överflöd, men aktiemarknaden köptes och såldes inte till så höga värden som vi ser idag.

Idag ligger tolv månaders pris-intäkt-ratio för S&P500 på 21x, men obligationsräntorna ligger på under 1%, jämfört med 6% år 1996. Därför kan de höga värderingarna vara rättfärdigade av de lägre obligationsräntorna.

Å andra sidan ser vi en viktig milstolpe denna vecka för det europeiska ”äventyret” angående gemensam skuld. Denna veckas EU-rådmöte kan bli viktigt för euron och tillgångar relaterade till valutan.

Om EU-rådets budskap är positivt och konsensus nås angående återhämtningsfonden kan det räcka till för att leda till det som kallas en risk-on-rörelse, vilket sen kan sprida sig till andra aktiemarknader i världen.

Sist men inte minst kommer företagsintäkter från andra kvartalet snart nå nyhetsbyråerna, och vi kommer i och med det se stor instabilitet, framförallt efter stängningstid. Om marknaden lyckas återhämta sig från denna kraftiga nedgång lär det ske från en kombination av positiv ekonomisk data och vidare förbättringar ur ett makroperspektiv.

Positiva nyheter om pandemin krävs för att skapa mer entusiasm.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto