Home > Kan ett COVID-19-vaccin leda till en riskbenägen marknad?

Kan ett COVID-19-vaccin leda till en riskbenägen marknad?

Världen närmar sig för varje dag ett potentiellt vaccin mot COVID-19, och många företag befinner sig nu i de slutgiltiga testfaserna. Vissa har planerats att börja produceras senare i år (exempelvis Modernas) medan andra kommer börja produceras nästa år, och det verkar nu inte vara en fråga om det kommer ett vaccin utan när det kommer.

Det är även uppmuntrande att se att många har registrerat sig för testerna, framförallt fas 3-testet. Då COVID-19-fallen ökar kommer även antalet dödsfall från viruset börja öka.

Från ett ekonomiskt perspektiv kommer ekonomin drabbas allt värre ju längre detta pågår. Vissa menar att regeringarna inte borde genomföra fler ekonomiska stödpaket då det leder till att även skuldnivån ökar.

Men om befolkningen inte får stöd via stödpaket kommer de behöva arbetslöshetsersättning, och den sociala kostnaden efter det blir troligtvis ännu högre. Därför kommer regeringarna låna ännu mer pengar.

Riskbenägen marknad, finansiellt stöd och ett vaccin

Ett effektivt vaccin kan leda till motsatta effekter för marknadens riskbenägenhet än vad man från början trodde. Detta är anledningen varför.

En riskbenägen marknad karaktäriseras av en högre aktiemarknad och lägre USD då folk flockas till aktiemarknaden på grund av mindre attraktiva erbjudanden på tillgångar med fixerade intäkter. Positiva nyheter om ett potentiellt vaccin, exempelvis hur testerna går och så vidare, möts av entusiasm av marknaden och en mer riskbenägenhet.

Finansiellt stöd är det som har drivit priserna under den senaste månaden. Med finansiellt stöd menar vi det nya stödpaket som är planerat i USA. Den stora frågan är dock ifall ett finansiellt stödpaket låter lika lockande om världen har ett säkert och pålitligt vaccin.

Det korta svaret är nej, men det längre svaret är definitivt ja!

Med eller utan ett vaccin är fortfarande flera miljoner amerikaner arbetslösa. Allt medan tiden går blir det allt svårare för dessa människor ta sig in på arbetsmarknaden igen. Dessutom blir det allt svårare för nya på arbetsmarknaden att hitta ett jobb på grund av den låga tillgången och bristande erfarenhet, vilket ofta innebär att de inte ens får en intervju.

Stöd från regeringen kommer därmed antagligen krävas under ett par år, kanske till och med ett årtionde. Vi får helt enkelt vänja oss vid att förlita oss på stöd från myndigheterna och att de håller det allmänna ekonomiska läget lättat.

Om det inte är dags för regeringar att låna pengar, när hade det då varit? I och med att räntorna ligger på historiskt låga nivåer kan detta vara en möjlighet att samla på sig skuld och investera i de långsiktiga projekt som landet behöver (exempelvis infrastruktur, sjukvård, utbildning osv.).

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.