Home > Kanadas centralbank fortsätter med lättnader i penningpolitiken

Kanadas centralbank fortsätter med lättnader i penningpolitiken

Ordförande Macklem på Kanadas centralbank höll ett tal igår angående hur COVID-19 påverkar den kanadensiska penningpolitiken, och vad marknadsdeltagare bör förvänta sig.

Under en vecka med relativt lite ekonomisk data vad budskapet från ordförande på BOC kristallklart – banken föredrar kvantitativa lättnader över negativa räntor.

Vad ska vi förvänta oss från Kanadas centralbank?

BOC sänkte snabbt räntan till 0,25% i mars. Detta var en åtgärd som utformades för att lätta på räntekostnaderna och skapa förtroende. Sedan mars har den kanadensiska räntan legat lågt.

Att sänka räntan så lågt som möjligt är något som alla stora centralbanken världen över har gjort. Detta var den första reaktionen under den första perioden av pandemin, och efter det valdes ytterligare åtgärder i form av kvantitativa lättnader, negativ ränta, köp av företagsobligationer, TLTRO osv.

Precis som dess granne i syd var BOC:s nästa steg att lansera ett program för kvantitativa lättnader (genom att köpa kommersiella värdepapper, bostadsobligationer, bankaccepter, federal och regional skuld, företagsobligationer osv). Under gårdagens tal gjorde Macklem det klart att BOC kommer följa en modell som ligger närmare i linje med den som Fed i USA använder sig av.

Fed indikerade att de föredrar andra sätt att stimulera ekonomin än att använda sig av negativ ränta, och det gjorde även ordförande på BOC häromdagen. Enligt Macklems budskap uppfattar BOC negativ ränta som ett sätt att förvränga marknadsbeteende.

Istället köper banken obligationer värda 5 miljarder kanadensiska dollar varje vecka, med avsikten att bedriva programmet tills den ekonomiska återhämtningen är i gång. Tanken är att sänka avkastningen på obligationer genom att bevara en stark efterfrågan. Till följd av detta blir det billigare att låna för företag och privatpersoner. Och även bostadslån med statisk ränta har blivit mer tillgängliga.

Utöver statliga obligationer kommer även BOC köpa företagsobligationer, men inte i samma mängd. Det innebär att företag kommer betala lägre ränta då premien mellan statliga obligationer och företagsobligationer minskar.

Allt sammantaget handlade budskapet om att försäkra investerare om att BOC arbetar med att hålla riskerna under kontroll. Aldrig tidigare har vi sett så omfattande åtgärder, och i vissa fall aldrig åtgärder av denna natur.

Men, något saknades från Macklems tal – priset på olja och hur BOC ser på de nuvarande förhållandena. Kanada är en energidriven ekonomi, och detta är ett så kallat wild card som när som helst kan förändra hur penningpolitiken utformas.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto