Home > Kanadas centralbanks Business Outlook Survey målar upp en dyster bild över ekonomin

Kanadas centralbanks Business Outlook Survey målar upp en dyster bild över ekonomin

Business Outlook Survey är en av de mest omfattande ekonomiska rapporterna för den kanadensiska ekonomin. Rapporten sätts samman av Kanadas centralbank och erbjuder en komplett översikt över ekonomin, utvecklingen under de senaste tre månaderna och innehåller även prognoser angående det framtida ekonomiska läget.

Rapporten baseras på information från över 100 företag från olika kanadensiska sektorer. Informationen sammanställs sedan i en rapport som täcker både inhemsk och utländsk efterfrågan, import och export, arbetskraftsbrist och så vidare.

Viktiga delar i BOC:s Business Outlook Survey för sommaren 2020

Den huvudsakliga slutsatsen i rapporten är att affärsaktiviteten minskade dramatiskt under de senaste tre månaderna. Den kanadensiska ekonomin är fortfarande sårbar inför coronavirus-pandemin och återspeglar de utmaningar som beslutsfattare står inför när de ska adressera den svaga ekonomin.

Under den period som gällde för enkäten visade nästan alla indikatorer på sänkta nivåer, långt under historiska snitt. I vissa fall var den sänkta affärsaktiviteten så skarp att anställningsplaner inte ens kunde ses.

Förtroendet föll i alla kanadensiska regioner. I och med detta följde en nedgång i försäljning. En intressant del i rapporten är att nedgången för försäljning går bortom de tre månader som enkäten gäller för. Försäljningstillväxt har saktats ned avsevärt de senaste 12 månaderna.

När det kommer till framtida försäljning finns det en utbredd tro att svaga förväntningar på försäljningen är normen efter analys av frågor om framtida försäljningsvolym under de kommande 12 månaderna.

Svaga försäljningsförväntningar har en stark påverkan på investeringar. Många företag kommer skära ner på sina investeringar under den period vi har framför oss.

Vissa företag har som avsikt att anställa på nytt efter att ekonomin börjar öppna upp, men indikatorer för arbetsmarknaden antyder att vi får en pågående eftersläpning på arbetsmarknaden.

Inflationsförväntningarna sänktes dramatiskt, och prisfallet på olja hjälpte inte. Å ena sidan förväntar sig företag långsammare tillväxt på exportpriser, och å andra sidan driver prissänkningar tillväxt för importpriser.

Allt sammantaget var detta en dyster ekonomisk rapport som visar hur det går för den kanadensiska ekonomin under COVID-19-krisen. Detta är dock inte en överraskning – den enda överraskningen är att se hur stor den ekonomiska skadan från pandemin verkligen var.

Ivey PMI denna vecka kommer visa den ekonomiska aktiviteten under en period som ligger närmare dagens datum. Därför kan till och med små förbättringar ses som uppmuntrande tecken för att den ekonomiska aktiviteten ska börja stiga och sedan fortsätta göra det under resten av året.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.