Home > Kanadensisk husstatistik på agendan

Kanadensisk husstatistik på agendan

Statistikuppgifter från den kanadensiska bostadssektorn i dag kan indikera lätt optimism som kan komma driva den kanadensiska dollarn högre kortsiktigt. Senaste nyheterna har inte gjort mycket för att ändra på den nuvarande inriktningen av valutamarknaden. Dock kan nyheterna understödja de aktuella värdena skulle de komma in i närheten av prognoserna

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up up down down up
Veckotrend up up down down up up
Motstånd 1.3710 1.5730 77.50 0.9115 1.0040 0.8805
1.3690 1.5710 77.30 0.9095 1.0020 0.8785
1.3660 1.5680 77.00 0.9065 0.9990 0.8755
Stöd 1.3600 1.5620 76.40 0.9005 0.9930 0.8695
1.3570 1.5590 76.10 0.8975 0.9900 0.8665
1.3550 1.5570 75.90 0.8955 0.9880 0.8645

Ekonominyheter

USD – Greenbacken stabiliserades med marknader som återkom efter helgfirande

Den amerikanska dollarn (USD) handlades lätt hausse tidigt på tisdag morgon med valutahandlare som var mindre pessimistiska om tillväxten i Europa och Asien. Dock fanns en underton av osäkerhet på grund av ett antaget tillfälligt tillstånd i nuläget. Stämningsläget verkar inte vara lika stabil som många ekonomer skulle vilja ha det, med investeringar som verkar söka sig österut, bort från USA.

Statistikuppgifter från den amerikanska bostadssektorn i dag kan komma indikera lätt optimism som kan driva greenbacken lägre på kort sikt. Senaste nyheterna har inte gjort mycket för att ändra på den nuvarande inriktningen av valutamarknaden. Dock kan nyheterna understödja att de aktuella värdena skulle komma in i närheten av prognoserna. Inflationen väntas hålla sig stadigt denna vecka, vilket skulle kunna leda till att lyfta värdet på mer riskfyllda tillgångar även om denna utveckling kommer att behöva ytterligare statistikrapporter som bekräftelse.

I dagens handel kommer endast en rapport från den amerikanska arbetsmarknaden med de flesta nyheterna fokuserade på andra ekonomier. Likviditeten kommer sannolikt att vara högre i dagens tidiga handel när dessa statistikrapporter publiceras. Även om effekterna av den brittiska tillverkningsrapporten kanske inte är tillräckligt för att tvinga ett uppsving i någon riktning för valutaparen och korsningar i USD. Bostadssektorn och konsumentförtroendeindexet är i fokus denna vecka och valutahandlare kommer att vilja uppmärksamma det senare i fråga om ökad pessimism och dess inverkan på greenbacken.

EUR – Euron i platt handel inför Trichets förberedande tal

Euron (EUR) väntas se lätt hausse i denna veckas handel med en mängd rapporter med från regionen med bland annat konsumentförtroendeindexet och tillverkningsindustrin. Mot den amerikanska dollarn (USD) har euron handlats i en uppåtgående trend med den senaste flykten till högre avkastningstillgångar efter helgens optimistiska sysselsättningsrapporter. Dagens tal av ECB president Jean-Claude Trichet kan erbjuda mer insikt i vad som händer i euroområdet.

Valutahandlare letar efter ett sätt att balansera en gryende riskaptit med fortsatt volatilitet på de globala marknaderna. Ett något pessimistiskt sentiment mot att investera på den globala marknaden för tillfället vilket har många oroliga investerare och sökande efter säkerhet. Ett kämpande euroområde som avvärjt en baisseartad marknad mitt i turbulensen i nationer i dess perifera område ser det också ut att förlora mark på de finansiella marknaderna med tillflyktsortsvalutorna som apprecierar.

Sentimentet i hela euroområdet har vänt till det lite mer positiva, med många analytiker och ekonomer som räknar med en utveckling mot högre avkastningstillgångar denna vecka. Storbritannien verkar dock positionerad för ett relativt sett bättre kvartal än sina sydliga grannar. Med flera mindre rapporter att vänta hela veckan med de flesta i hausse siffror kan det brittiska pundet fortsätta sina senaste trender vilket inte kan sägas om euron.

JPY – Den japanska yenen konsoliderar sig inför valutahandlare som väger in det globala stämningsläget

Den japanska yenen (JPY) handlades måttligt lägre jämfört med de flesta andra valutorna i morse, där dess värde som en internationell tillflyktsortsvaluta utmanades av en förestående intervention från den japanska centralbanken. Med risksentimentet som en viktig länk till valutan har yenen haft en väntad uppgång under en period. Detta efter att en övergång från högre avkastningstillgångar blivit allt mer framträdande. Den japanska valutan har haft flera både upp- och nergångar med de växlande rörelserna mot mer riskfyllda tillgångar.

Emellertid har de senaste prisrörelserna orsakat en del farhågor då många spekulanter som räknar med ytterligare en intervention från BoJ. Med industriell produktionsdata den här veckan väntar valutahandlare på att få se vad BoJ kommer att göra inför en nedgång. En stärkande yen ger då fördelar vad gäller köpkraften från öns ekonomi. Detta trots att Japan är starkt beroende av exporten, där en stark yen är ytterst ogynnsam för den långsiktiga tillväxten i landets nuvarande ekonomiska modell. Då öns valuta förblir hausse, börjar trycket öka med för det förväntade ingreppet från centralbanken om att depreciera sin nationella valuta

Råolja – Oljepriset håller kursen mitt bland oron på marknaden

Råoljepriset höll sig stadigt på måndag med ett sentiment som tycktes favorisera en nedgång i de globala aktieindexen följt av rapporter om monetär stagnation som inletts av flera centralbanker. Statistik som strömmade ut från Europa och USA driver fortfarande många investerare tillbaka till säkrare tillgångar. Detta efter att många rapporter föreslagit en överraskning nedgång i tillväxten för den globala industriproduktionen och konsumtionen.

En plötslig rekyl uppåt i värdet av greenbacken som en följd av denna veckas miljö av riskobenägenhet har hjälpt många valutahandlare att inta korta positioneringar i fysiska tillgångar. Men med greenbackens uppgångar som börjat plana ut denna morgon tycks sentimentet på priset av råolja hålla sig stadigt nära 90 dollar per fat. Skulle råoljepriset fortsätta att plana ut den här veckan, kan oljepriset nå en avgörande punkt som tvingar en stor svängning i mitten av veckan.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Valutaparet EUR/USD kors har haft en hausseartad trend de senaste dagarna. Dock, verkar denna trend vara på väg att upphöra. RSI på 8-timmarsdiagrammet visar att valutaparet flyter i det överköpta territoriet, vilket tyder på att en nedåtgående korrigering kommer ske den närmaste tiden. Ligga kort med korta stopp kan vara ett klokt val.

GBP/USD

Detta kors hade en baisseartad resa igår och står för närvarande på 1,5630. Det finns många tecken på diagrammets oscillatorer som stödjer en eventuell baisseartad korrigering i dag. Detta stöds av 8-timmarsdiagrammets Slow Stokastiska. Ligga kort med korta stopp kan visa sig ge stora vinster i dag.

USD/JPY

Paret har handlats i ett intervall ett tag nu, utan någon särskild riktning. Det dagliga diagrammets Slow Stokastiska ger oss blandade signaler. 4- timmarsdiagrammen ger inte någon tydlig riktning heller. Att vänta på ett tydligare tecken från timdiagrammet kan vara en bra strategi idag.

USD/CHF

Korset har sjunkit den senaste två dagarna och ligger nu vid 0,9040. Stokastiska Slow på 4-timmarsdiagrammet har bildat ett hausseartat kors, vilket tyder på att en korrigering uppåt är nära förestående. Denna tanke stöds också av 2-timmarsdiagrammets RSI. Ligga långt med korta brott kan vara rätt strategi idag.

Wild Card

Råolja

Råoljepriset steg betydande igår och nådde en topp på 86,06 dollar per fat. Emellertid, flyter 8-timmarsdiagrammets diagrams RSI i det överköpta territoriet. Detta tyder på att den senaste uppåtgående trenden är på väg att tappa kraft och att en baisseartad korrigering är nära förestående. Detta kan vara en stor möjlighet för forex valutahandlare att komma in i trenden på ett mycket tidigt stadium. forex

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.