Home > KI-Barometer, handelsbalans, utlåning på tisdagen

KI-Barometer, handelsbalans, utlåning på tisdagen

Enligt SME Direkts prognosenkät väntas dock KI:s barometerindikator ha fortsatt att sjunka, till 90,9 i november från 92,3 i oktober. Indikatorn för tillverkningsindustrin väntas samtidigt ha sjunkit till -18, från -16 i oktober, medan hushållsindikatorn väntas ha sjunkit till -3,9 från -2,9.

”KI:s oktoberbarometer var svag. Konfidensindikatorerna i alla sektorer sjönk långt under sina historiska genomsnitt. Vi räknar inte med någon större förbättring i november”, skrev Nordea i ett marknadsbrev.

En kvart senare, klockan 9.30, är det dags för SCB att presentera oktoberstatistik för PPI, handelsbalans och hushållens lånetillväxt. Tillväxten i utlåningen till hushållen har de senaste månaderna verkat plana ut på en ökningstakt runt 4,5 procent efter en lång period av gradvis dämpning tidigare. Enligt SME Direkts enkät räknar analytiker med att ökningstakten fortsatt var 4,5 procent i oktober.

”Förändringen i årstakt för utlåningen börjar plana ut, men vi räknar med att utlåningstillväxten dämpas något mer till 4 procent i årstakt under 2013”, skrev SEB i ett marknadsbrev.

Handelsbalansen väntas visa ett överskott på 5,9 miljarder kronor i oktober, efter ett överskott på 7,5 miljarder kronor i september.

PPI spås ha stigit med 0,1 procent i oktober jämfört med i september, och sjunkit med 1,3 procent jämfört med oktober 2011.

På det internationella planet riktas blickarna bland annat mot preliminär brittisk BNP för det tredje kvartalet, klockan 10.30. Analytikerna i Bloomberg News enkät tror på ett utfall i linje med det första estimatet, en tillväxt på 1,0 procent från det andra kvartalet och nolltillväxt i årstakt.

Klockan 11.00 släpper OECD:s sin nya prognos. I den föregående prognosen, i maj, spåddes att BNP i OECD-området skulle öka med 1,6 procent i år och 2,2 procent 2013. För Sveriges del såg OECD i maj en BNP-tillväxt på 0,6 procent i år och 2,8 procent 2013.

Tisdagens USA-agenda bjuder bland annat på statistik över orderingång på varaktiga varor i oktober, hushållens konfidensindikator för november samt över bostadspriser i september.

Orderingången för varaktiga varor släpps klockan 14.30 och väntas enligt Bloomberg News prognosenkät ha sjunkit med 0,7 procent i oktober, efter en uppgång med 9,9 procent i september. Statistiken har varit mycket volatil de senaste månaderna, framför allt till följd av kraftiga svängningar i orderingången för den notoriskt volatila flygindustrin. Exklusive transportsektorn väntas en nedgång med 0,5 procent.

Det underliggande måttet order på kapitalvaror exklusive försvar och flygindustrin, som har bäst korrelation med investeringar i BNP-statistiken, väntas ha sjunkit med 0,2 procent i oktober.

Hushållens konfidensindikator, klockan 16.00, spås ha stigit till 73,0 i oktober från 72,2 i september.

SEB konstaterade i ett marknadsbrev att hushållens konfidensindikator har stigit de senaste månaderna, vilket visar att konsumenterna långsamt återfår förtroende till följd av en förbättrad arbetsmarknad och stigande huspriser.

Banken skrev att utsikterna i november är något mer osäkra till följd av dels stormen Sandy och dels om oklarhet om hushållen påverkas av oron över de skattehöjningar som enligt nuvarande lagstiftning träder i kraft vid årsskiftet, om inte politikerna enas om annat.

”På den positiva sidan kan förtroendet ha fått stöd av de sjunkande bensinpriserna”, skrev SEB.

S&P/Case-Shiller index väntas visa att bostadspriserna ökade med 2,98 procent i årstakt i september, jämfört med 2,03 procent i augusti.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto