Home > Kina – den nya kungen på marknader med fixerade intäkter

Kina – den nya kungen på marknader med fixerade intäkter

Världen förändras framför våra ögon. Då alla finansiella marknader är ihopkopplade påverkar saker som händer på den ena marknaden starkt det som händer på andra marknader.

Exempelvis påverkar aktiemarknaden direkt USD-par via en risk-on-handelsmiljö. Mer specifikt innebär detta att varje förflyttning på den amerikanska aktiemarknaden följs av att dollarn förflyttar sig lägre mot utvecklade marknaders valutor.

Den desperata jakten på avkastning

Marknaderna har förändrats dramatiskt. Ända sedan finanskrisen 2008-2009 har det finansiella landskapet skiftat på grund av centralbankernas åtgärder.

Okonventionella penningpolitiska beslut (exempelvis kvantitativa lättnader) har fått avkastningen att sjunka på obligationer. Eftersom investerare är vana vid att förlita sig på regelbundet kassaflöde från fixerade värdepapper måste nu deras metoder förändras.

Från den stund då coronaviruset nådde Europa och USA har avkastningen på de mest populära värdepappren med fixerade intäkter (exempelvis amerikansk 10-åriga statspapper) börjat falla. Först föll de bara lite grann, från cirka 1%, men på sistone har de sjunkit till under 1%.

Detta är inte en ny utveckling inom fixerade intäkter. Den österrikiska regeringen hade exempelvis otrolig framgång med att sälja tioåriga obligationer med negativ avkastning.

Men österrikiska obligationer är inget jämfört med amerikanska. Världens största marknad för fixerade intäkter har plötsligt upplevt hur kapital flyr bort från marknaden på grund av negativ avkastning. Så vart tar allt kapital vägen?

Inte så överraskande – Kina.

Den kinesiska ekonomin, tillsammans med andra asiatiska ekonomier (exempelvis Vietnam och Taiwan) förväntas uppleva tillväxt år 2020. Dessutom har tioåriga kinesiska statsobligationer en avkastning på positiva 3%. Investerare som letar efter högre avkastning har plötsligt ett alternativ.

Det finns förvisso en valutarisk med detta – kinesiska yuan är inte samma sak som den amerikanska dollarn, världens reservvaluta. Men enbart i juli flödade det in över 20 miljarder dollar i kinesiska obligationer, och detta är en siffra som stiger.

För att köpa sådana obligationer måste man sälja en lokal valuta (dvs USD) och omvandla detta till kinesisk yuan. Utvecklingar på internationella marknader för fixerade intäkter kan därmed förklara varför dollarn har sjunkit då investerare från hela världen flyr från amerikanska värdepapper med fixerade intäkter.

Vad kommer hända nu? Att Kina tar sig in på den globala obligationsscenen är en tillräckligt stor händelse för att få marknaderna att skifta, även utan hjälp från pandemin. Fram tills idag har det bara vara rykten, men nu är det verklighet.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto