Home > Kina drar EU och USA inför WTO pga antidumpningsregler.

Kina drar EU och USA inför WTO pga antidumpningsregler.

Kina begärde på måndagen tvistelösning i Världshandelsorganisationen WTO för att EU och USA har antidumpningstullar som diskriminerar kinesisk export.

EU-kommissionen bekräftade att man har tagit emot begäran om tvistelösning.

På söndagen löpte Kinas 15-åriga övergångsperiod ut till att bli fullvärdig WTO-medlem och landet definieras nu som en marknadsekonomi. Då borde antidumpningstullar beräknas med utgångspunkt från Kinas inhemska priser och kostnader, och inte från priser och kostnader i ett surrogatland.

”Vi beklagar att Kina startar denna tvist nu trots att kommissionen redan har lagt fram ett förslag för att ändra lagstiftningen”, sade kommissionens talesman i handelsfrågor Daniel Rosario till Nyhetsbyrån Direkt.

Den 9 november lade kommissionen fram sitt förslag som gör om beräkningsmetoden för EU:s antidumpningstullar. Enligt kommissionen ska import från Kina ändå kunna beläggas med lika höga tullar med det nya systemet.

I stället för att särskilja länder som inte är marknadsekonomier utgår den nya beräkningsmetoden från om exportlandets marknad snedvrids ”avsevärt” av statliga interventioner.

Kriterier för en sådan situation är om det statliga inflytandet över ekonomin är stor, om närvaron av statliga företag är stor, om inhemska företag gynnas och hur stor frihet som finanssektorn har.

Dock har EU:s lagstiftningsprocess bara börjat och många månaders behandling återstår fortfarande i ministerrådet och Europaparlamentet innan lagen kan antas.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto