Home > Kinas tillväxt bromsar in, risker på nedsidan enligt OECD rapport.

Kinas tillväxt bromsar in, risker på nedsidan enligt OECD rapport.

Tillväxten i Kina väntas växla ned ytterligare, med en fortsatt anpassning av överskottskapacitet i tillverkningsindustrin och långsammare investeringar. Riskerna ligger på nedsidan, men policystöd väntas hålla tillväxten över 6 procent.

Det skriver OECD i en rapport om Kina som publicerades på tisdagen.

Efter en uppgång om 6,7 procent 2016 väntas BNP öka 6,5 procent i år och 6,3 procent nästa år. KPI-inflationen väntas uppgå till 2,6 procent i år och 3,0 procent nästa år. Det är samma bedömningar som i interimsprognosen den 7 mars.

Utvecklingen skiljer sig mellan delarna i landet, och anpassningen är svår att genomföra då det kräver resurser hos lokala regeringar att kompensera och vidareutbilda friställd personal. Många lokala myndigheter kan inte hantera dessa kostnader.

Fastighetsinvesteringarna har tillsammans med infrastrukturprojekt stöttat tillväxten under större delen av 2016, men bottnar nu då regional makrotillsyn med skärpta regler har införts för att kyla av marknaderna.

Bostadspriserna har stigit sedan mitten av 2015, främst i de större städerna, samtidigt som det finns ett överutbud i mindre städer. För att dämpa prisuppgången i storstäderna har myndigheterna stramat åt villkoren för bostadsköp, med bland annat amorteringskrav.

Konsumtionen har förblivit robust, medan handeln har bromsat in. En trögare export beror på en dämpad global återhämtning medan svagare import kan hänföras till långsammare efterfrågan på kapitalvaror.

Producentpriserna har ökat starkt, i spåren av en svagare valuta, högre råvarupriser och minskad överskottskapacitet. KPI-inflationen förblir däremot dämpad.

Mot denna bakgrund väntas tillväxten bromsa in gradvis under 2017-2018, men policyåtgärder kommer att hålla den över 6 procent. Konsumtionen kommer att bli en framträdande drivkraft då investeringarna avtar, särskilt i privat sektor, som en följd av justeringar i den tunga industrin, avtagande avkastning på investeringar samt ännu höga trösklar till den mer dynamiska tjänstesektorn.

Konsumtionen får stöd av stabil sysselsättnings- och inkomsttillväxt. Budgetunderskottet kommer öka något, och inflationstrycket stiga lite, även om KPI-inflationen förblir relativt dämpad.

Riskerna ligger övervägande på nedsidan. De kommer främst från riskerna för fallande fastighetspriser, ökad protektionism och fler företagskonkurser.

Handelsprotektionism inom vissa områden kan mötas av frihandelsavtal med andra, medan ett kraftigt fall i fastighetspriserna eller företagsproblem kan mötas av lättnader i regleringen och tillfälliga företagsstöd för bland annat likviditetshantering.

Penningpolitiken lättade på ett lämpligt sätt under 2015-2016 då aktiviteten dämpades, aktiepriserna föll och deflationstrycket dröjde kvar. Centralbanken fortsätter att noga hantera likviditetsförhållandena, som är särskilt viktiga för mindre banker, men oron har stigit för finansiella risker relaterade till tillgångspriser.

”Utmaningen blir att hantera balansen mellan att stötta efterfrågan och minska riskerna”, skriver OECD.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto