Home > Kinas valutareserver

Kinas valutareserver

Den totala mängden av Kinas forexreserver överträffade Japans och tog första plats i världen för första gången i februari 2006. Kinas reserver översteg $ 1000 miljarder dollar i oktober 2006, $ 2000 miljarder dollari april 2009 och $ 3000 miljarder dollar i mars 2011. Med tanke på den branta ökningen undrar många om Kinas valutareserv är för stor.

I själva verket finns det en internationellt erkänd men inte enhetlig lägsta nivå för ett lands valutareserver. ”Traditionellt sett borde ett lands valutareserv omfatta minst tre månaders import, 10 procent av bruttonationalprodukten och 30 procent av statsskulden. Kinas valutareserver uppgick till nästan $ 2900 miljarder dollar i slutet av förra året, vilket motsvarar 22,5 månaders import, mer än 48 procent av BNP och 520 procent av statsskulden “, säger Ding Zhijie, professor vid University of International Business och Economics.

Ding berättar att Kinas valutareserv med bred marginal har överskridit den lägsta gränsen.

“För närvarande finns det inga enhetliga normer om skälig valutareserv. I detta avseende bör ett land ta många faktorer i beaktande, såsom dess makroekonomiska förhållanden, öppenheten i dess ekonomi, förmågan att använda sig av utländskt kapital och finansieringen och mogenheten i dess finansiella system” enligt Ding.

Som exempel på skillnader mellan Kina och andra länder kan nämnas att Kinas valutareserv är mest “i händerna på regeringen”, till skillnad från i västvärlden där valutareserver ofta kontrolleras av privata aktörer.

Av Kinas valutareserv på $ 3200 miljarder dollar, kontrollerar företag och medborgare bara 250 miljarder dollar i form av utländsk valuta inlåning, medan regeringen kontrollerar resten. Att jämföra med de privat kontrollerade valutareserverna i:

  • Japan: 5 000 miljarder dollar
  • Tyskland: 6 900 miljarder dollar
  • Storbrittanien: 12 800 miljarder dollar
  • USA: 15 400 miljarder dollar

Den valutareserv som innehas av regeringar i västerländska länderna är mindre än i Kina, men deras totala valutatillgångar är mycket större om man räknar in privata valutareserver.

Man bör poängtera att det aldrig var avsikten hos Kinas ledare att skapa en så stor mängd utländska reserver. Reserverna är bara en följd av Kinas ekonomiska utveckling i ett traditionellt mönster.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.