Home > Kinnevik: Substansrabatten sjönk till 34,5% första kvartalet

Kinnevik: Substansrabatten sjönk till 34,5% första kvartalet

Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett resultat efter skatt på 2.962 miljoner kronor för det första kvartalet 2012 (49). Resultatet per aktie uppgick till 10:68 kronor (0:17).

Intäkterna uppgick till 2.406 miljoner kronor (2.282). Kinneviksägda Korsnäs Industris rörelseresultat blev 240 miljoner kronor (264). Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 235 kronor, upp från 223 kronor i slutet av det fjärde kvartalet.

Substansvärdet i slutet mars motsvarar en substansrabatt om 34,5 procent, ned från nästan 40 procent i slutet av förra året.

Av kvartalsrapporten framgår också att Kinnevik står fast vid att investeringar inom online, mikrofinansiering, jordbruk och energi kommer att uppgå till cirka 5 miljarder kronor under 2012. Kinnevik investerade under det första kvartalet knappt 2,7 miljarder kronor. I fjol uppgick investeringarna i ovan nämnda områden till 3 miljarder kronor.

Tekniskt sett har aktien brutit den stigande trenden och ser ut att funnit stöd kring 140 kr.

Kinnevik
Kinnevik

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.