Home > Klassiska tekniska analysmönster på det dagliga EURUSD-diagrammet

Klassiska tekniska analysmönster på det dagliga EURUSD-diagrammet

Det är mindre än två månader kvar av handelsåret och finansvärlden förbereder sig nu på resultatet från det amerikanska presidentvalet och något slags slut på Brexit-sagan. Dessa två händelser skulle vara årets höjdpunkt, men COVID-19-pandemin stal all uppmärksamhet.

Till följd av det har centralbanker och investerare blivit tvungna att anpassa sig. Alla centralbanker i den utvecklade världen har sänkt sina räntor till nära noll och genomfört lättnader i sin penningpolitik. I princip tappade fundamental analys sin plats då alla beslutsfattare reagerade på samma sätt.

Traders har därför mest använt sig av teknisk analys. Detta ses av många som ”kvalificerade gissningar” om hur pris kommer förändras och har sin grund i att tolka tidigare marknadsbeteende för att skapa prognoser.

Vänd- och fortsättningsmönster på EURUSD-par

EURUSD är det mest populära valutaparet bland privata investerare. En av anledningarna till detta, vilket antagligen är den viktigaste, är att paret har lägsta möjliga spridning mellan bud och säljkurs.

När pandemin nådde västvärlden var EURUSD ett av de par som reagerade starkast. Till en början gick kursen ned på grund av bristande USD i finanssystemet. När osäkerhet råder på marknaderna brukar investerare välja tryggheten som världens reservvaluta erbjuder.

Paret sjönk därför från 1,15 till 1,07 på bara två veckor. Paret konsoliderade efter det i två månader i ett triangulärt mönster. När en triangel formas mot slutet av en trend (EURUSD sjönk från 1,25 under längre tidsramar) blir fokus på att priset kan bryta den övre trendlinjen. Detta är en vändsignal som pekar mot förändringar i marknadsförhållandena.

Efter att priset steg ännu mer nådde det 1,14 vid ECB-mötet i juni 2020. Under veckorna efter detta formerades en annan slags triangel, en som fungerade som fortsättningsmönster.

Genombrottet ledde till en skarp rörelse hela vägen mot 1,20. Sedan i augusti har dock paret inte lyckats nå högre.

Samtidigt formerades ett annat vändmönster, denna gång ett så kallad ”head and shoulders”-mönster. Vid mönstrets ”huvud” formerades även en dubbeltopp, vilket är ett baisseartat mönster.

EURUSD testar just nu mönstrets ”nacke”, och björnar på marknaden kommer troligtvis argumentera för att det är smart att satsa kort. Smart trading kräver dock mer än bara teknisk analys – även fundamental analys behövs.

Sannolikt kommer EURUSD-paret fortsätta konsolidera runt nuvarande nivåer fram tills det att presidentvalet har avgjorts. Det är bara efter det som vi kan se om ”head and shoulders”-mönstret kan hålla.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto