Home > Kombination av tidsperspektiv kan skapa möjligheter med asymmetrisk Risk/Reward

Kombination av tidsperspektiv kan skapa möjligheter med asymmetrisk Risk/Reward

På banken får du avgöra om du är en ”hög-, mellan- eller lågrisk kund” och när du läser i ett affärsmagasin så delas aktierna in i olika ”riskgrupper” baserat på det förväntade förhållandet mellan risk och potentiell avkastning. Om någon läsare nu tror att vi kommer försöka såga en modell som hela världens ekonomiska system bygger på och tala om att den är helt felaktig, så har ni fel. Sambandet är absolut inte felaktigt. Rent generellt så stämmer det väldigt bra, men det finns undantag.

Det generella sambandet är att om man är villig att acceptera högre risk så kan man även förvänta sig en potentiellt högre avkastning. Detta kallas för ett symmetrisk förhållandet mellan Risk/Reward (avkastning). Asymmetrisk R/R däremot innebär att riskfaktorn kan behållas konstant medan den andra faktorn, reward/avkastning, kan ökas. Sambandet är asymmetriskt eller ojämnt. Vem vill inte ha en möjlighet att öka sin potentiella avkastning utan att samtidigt öka risken att förlora mer på samma gång? Fortsätt att läsa om du vill veta mer.

Nyckel till asymmetrisk R/R är att kombinera tidsperspektiv. Genom att utnyttja ett ”Top-Down Approach” så kan man skaffa sig en tydlig helhetsbild av olika aktörers förväntningar på marknaden. Det längre tidsramarna står för det yttersta ramverket och de kortare står för själva timingen. Baserat på de längre aktörernas perspektiv kan man identifiera en bra handelsmöjlighet. Därefter skalar man ner tidsperspektivet och söker en entry baserat på dessa aktörers beteende. Orderflödet är den allra kortaste auktionsprocessen mellan köpare och säljare och optimal för att tima en entry. När själva entryn väl är gjord så går man åter tillbaka till ”the bigger picture” och ”rider ut” traden sett ur en daglig syn på marknaden. På så vis kan du med högre träffsäkerhet finna det absolut bästa tillfället att ta en position och därmed hålla risken väldigt låg, för att sen ”mjölka ur” avkastning ur den längsta tidsramen. Med rätt förståelse för auktionsprocessen och olika aktörers syn på marknaden  kan man alltså skapa ett asymmetrisk förhållande mellan risk  och potentiell avkastning.

Exempel på hur man kan skapa asymmetrisk Risk/Reward

Låt oss illustrera ett exempel;

För enkelhetens skull så kommer vi nöja oss med att använda två olika tidsperspektiv. Jag använder vanligtvis minst fyra charts med olika tidsinställningar, men det är självfallet inte en nödvändighet för att metoden ska fungera. I exemplet kommer vi utgå från daglig perspektiv, dvs. candlesticks inställda på en dag per stapel och vad vi kallar för LTF (Longer Time Frame) där ett candlestick är inställt på 60 minuter per stapel. Jag kommer med hjälpa av bilder försöka illustrera hur dessa olika tidsperspektiv tillsammans kan användas för att skapa handelsmöjligheter med asymmetrisk R/R.

Första bilden illustrerar ett värdeområde sett utifrån ett dagligt perspektiv. Aktörerna har funnit ”fair prices” och roterar omkring dessa för att förse så många aktörer som möjligt med ett tillfälle att göra affärer. Marknaden är effektiv och uppfyller sitt syfte. Priset gör 80-120 % rotationer av tidigare prissving och värdeområdet börjar bli förhållandevis väldistribuerat (som en Bell-kurva till formen). De flesta kan nog enkelt såhär i efterhand identifiera de bästa handelsmöjligheterna. Responsiv handel, dvs. att man ”fadar” rörelser bort från värde och  handlar från unfair highs/lows och tillbaka in mot värde.

Dagligt värdeområde 840 mins + ruta vit

Om vi nu behåller samma dagliga värdeområde och helhetsbild men illustrerar den med hjälp av 60 minuters staplar så får vi möjlighet att beskåda marknaden utifrån ett annat perspektiv. Här kan vi tydligt se att inom detta stora daglig värdeområdet så finner vi flera mindre områden, där marknaden har funnit värde och roterat kring det under en period. Även utifrån den här infallsvinkeln så erbjuder responsiv handel från unfair highs/lows och tillbaka mot LTF-värde bra handelsmöjligheter. Om du är ovetande om det dagliga perspektivet på värde (dvs. dess värdeområde) så går det alldeles utmärkt att gå både lång och kort och enbart handla de mindre LTF-områdena.

värdeområde 60 mins LTF dagligt + rutor vita

Genom att kombinera den bild vi får från våra två perspektiv så kan man dock identifiera de tillfällen när vi finner samspel mellan de två tidsramarna. När priset befinner sig i unfair high eller unfair lows sett till både det dagliga och LTF-värdeområdet skapas handelsmöjligheter med asymmetrisk R/R. Genom att ”tima” sin entry baserat på bilden av värde sett ur ett LTF-perspektiv och sen samtidigt vara medveten om dess fulla potential, sett ut ett daglig perspektiv på värde, så erbjuds en mycket bra handelsmöjlighet. Genom att lägga till ytterligare tidsramar så kan man skapa ännu bättre förutsättningar. T.ex. kan man göra sin entry i en så kort tidsram som orderflödet och sen utnyttja potentialen sett ur ett veckoperspektiv. Kombinationsmöjligheterna är oändliga och endast fantasin sätter gränser. Man bör dock ha klart för sig att ju längre ”tidsspann” man har mellan sina tidsramar, desto färre möjligheter kommer erbjudas, eftersom de inte ”synkar” och samspelar lika ofta.

asymmetrisk rr

World Capital Markets – Sveriges första analysprodukt baserad på Volume Profile

World Capital Markets är ett exklusivt marknadsbrev som går ut genom e-post i PDF-format. Produkten är Sveriges första baserad på analysverktyget Volume Profile och består av aktuella marknadsuppdateringar, konkreta handelscase och teoretisk utbildning om de finansiella marknaderna. Fokus ligger på några av de populäraste och mest likvida marknaderna i världen, The World Capital Markets. Däribland finner ni OMXS 30, Dax, S&P500, Guld, Silver, Crude Oil och några fler.

Under en begränsad period så erbjuds produkten helt gratis. För att starta er prenumeration så behöver ni endast besöka Worldcapitalmarkets.se och signa upp er e-postadress på förstasidan, så kommer ni mottaga brevet helt utan kostnad direkt i er inkorg.

Prenumerera →

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.