Home > Kommer Fed höja räntorna snabbare än väntat?

Kommer Fed höja räntorna snabbare än väntat?

Fed i USA har en svår position just nu som kräver att de kommunicerar på ett bra sätt för att marknaden ska förstå. Hittills under pandemin har det varit Fed som har räddat dagen. De underlättade de monetära villkoren och uppmanade kongressen att leverera finansiellt stöd.

Detta var precis det som skedde, och Feds åtgärder hjälpte världens desperata behov av dollar, vilket vi såg under våren 2020. Om vi snabbspolar fram till mars 2021 befinner sig Fed i en svår sits.

Varje gång aktiemarknaden tar ett steg tillbaka förväntar sig marknadsdeltagare att Fed ska ingripa. Aktiemarknaden ligger dock nära rekordhöga nivåer, och det är inte troligt att Fed kommer ingripa verbalt, framförallt med tanke på att lättnaderna fortfarande pågår och kommer även öka.

Å andra sidan har marknaden börjat prissätta en starkare ekonomisk återhämtning. En sådan återhämtning hade lett till snävare villkor från Fed, och marknaden antyder redan att vi kommer se en ränteökning år 2022. Mer specifikt har marknaden prissatt över 80% odds för en ränteökning med 25 baspunkter år 2022.

Förutseende marknader sätter press på Fed

Precis som i föregående stycke prissätter marknader en annan ränteökning under 2023 och mot slutet av 2025, vilket innebär en åtstramning av de monetära villkoren med över 125 baspunkter. Detta innebär att den federala räntan höjs från nästan noll till 1,25% om tre år.

Problemet har att göra med de nuvarande förhållandena. Marknaderna tenderar att se framåt, och prissättningen av tillgångar i nuet baserat på detta. I och med det ser det ut som att de monetära villkoren är orimliga, och Fed kommer få det svårt att förklara varför.

Exempelvis lär finansiella lättnader fortsätta. De kommande månaderna kommer innebära mer finansiellt stöd då 1,9 biljoner dollar i finansiellt stöd kommer släppas. Detta är lättnader, men samtidigt kommer pengarna hjälpa ekonomin att återhämta sig, vilket leder till att fler jobb skapas och så vidare.

Fler lättnader kommer även från finansdepartementet, som måste trappa ner på sitt konto hos Fed under de kommande månaderna. Slutligen kommer även fler lättnader från Fed, då de köper för 120 miljarder dollar i månaden.

Det är dock viktigt att traders och investerare förstår att dessa åtgärder återspeglar de rådande förhållandena, och att allt redan är prissatt på marknaden.

Den stigande obligationsräntan är därmed det enda som spelar roll. Denna ränta pekar mot en skarp ekonomisk återhämtning, och fler lättnader kommer endast snabba på den.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.