Home > Kommer Fed stoppa den amerikanska dollarns fall?

Kommer Fed stoppa den amerikanska dollarns fall?

Veckan vi har framför oss handlar till stor del om den amerikanska centralbanken och den amerikanska dollarn. Sedan coronavirus-pandemin nådde västvärlden för fyra månader sedan har USD vänt kraftigt – från att till en början öka till att nu säljas på massiv front.

Denna vecka handlar om Fed och dess budskap till finansiella marknaden. Utan ett slut i sikte för pandemin men med ett slutdatum för det nuvarande finansiella stödet under de kommande månaderna finns det press på Fed att göra mer. Även med tanke på valet i november har Fed ett svårt jobb framför sig.

En förhandstitt på FOMC-mötet i juli 2020

FOMC-mötet på onsdag avslutar en svår period för både finansiella marknader och för nationer.

Även om augusti normalt sett är en semestermånad utan stora prisförändringar lär det bli annorlunda det här året. Efter ECB-mötet och EU-toppmötet har euron stigit, framförallt mot den amerikanska dollarn.

Man hade kunnat tro att eurons ökning beror på positiva fundament, om det inte hade varit för att andra valutapar signalerar att det är något annat som står bakom ökningen. Både GBP och AUD steg mot USD. Med andra ord är det antagligen inte fel att härleda prisförändringarna under de senaste två veckorna till annat än utvecklingen i Europa då USD även minskar i värde mot andra stora valutor.

Coronavirus-krisen skapade till en början en stark efterfrågan på USD. Likviditetsproblemen i slutet på mars löstes snabbt av Fed. Men sedan dess har USD försvagats.

Men valutan föll inte mot alla andra valutor. Åter igen är det tillväxtmarknaders valutor som har drabbats hårdast med brasilianska real (BRL) med värst siffror. Andra tillväxtmarknaders valutor har pekat åt samma håll – TRY, HUF och RUB har alla minskat kraftigt mot USD. När man hör rapporter om att tappet för USD har att göra med Fed:s lättnader är det med andra ord viktigt att inse att prisminskningen endast sker mot vissa valutor.

Ekonomisk teori delar in världen i utvecklade marknader, tillväxtmarknader, frontiermarknader och marknader under utveckling. Ja, USD har minskat mot utvecklade marknaders valutor, men den har ökat mot alla andra valutor. Investerare som satsade på att USD skulle öka mot tillväxtmarknaders valutor har tjänat mycket under COVID-19-pandemin.

Detta är en anledning varför onsdagens beslut från Fed kommer avgöra hur det går för USD under månaderna som leder till det amerikanska presidentvalet i höst. Kommer investerare fortsätta att sälja utvecklade marknaders valutor, eller är det dags att byta riktning?

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto