Home > Kommer globala aktier fortsätta stiga i mars?

Kommer globala aktier fortsätta stiga i mars?

Februari 2021 var en stark månad för globala aktiemarknader. Optimism angående vaccin tillsammans med starka resultaträkningar från Q4 2020 ledde till att många stora index och sektorer presterade starkare än väntat. 

Den årliga avkastningen är positiv för de flesta aktiemarknaderna och sektorerna med ett stort undantag – Storbritannien. Brexit var ett hot under hela 2020 för brittiska aktier – kanske kommer 2021 vara året då vi får reda på hur den verkliga bilden ser ut?

Positiva effekter av en stigande aktiemarknad

När man tolkar affärscykeln har analytiker flera indikatorer till hands – ledande, sammanträffande och eftersläpande. Samtliga har sin plats i analysen, men av uppenbara anledningar är det de ledande indikatorerna som bevakas mest noga, framförallt när konsensus råder att cykeln håller på att nå sin botten eller sin topp.

Aktiemarknaden är en av de ledande indikatorerna. Det sägs att denna marknad leder ekonomisk återhämtning med cirka sex månader. Intressant nog, om man tar en titt på den amerikanska aktiemarknaden och den amerikanska ekonomin, kan man säga att denna teori fungerar helt perfekt. Trots allt nådde marknaderna sin botten i april förra året, och mot slutet av december 2020/januari 2021 har den amerikanska ekonomin redan börjat leverera imponerande siffror. Det är värt att nämna den enastående ökningen i detaljhandeln i januari, vilket visar att konsumtionen är tillbaka, samt nedgången i nya arbetslöshetsanmälningar i februari.

Arbetslöshetsgraden och andra arbetsmarknadsindikatorer är eftersläpande indikatorer. De eftersläpar återhämtningen med ett par månader, så med detta antagande är vi tillbaka i december 2020 när ekonomin nådde sin botten och affärscykeln vände.

Visserligen stärkte de finansiella och monetära åtgärderna från regeringar och centralbanker aktiemarknaden. I vissa fall ingrep centralbankerna direkt (exempelvis i Japan) genom att köpa ETF:er och andelar i stora lokala företag. I andra fall hamnade de stödpengar som befolkningen fick på aktiemarknaden.

Allt sammantaget är en stigande aktiemarknad det första positiva tecknet inför en hållbar ekonomisk återhämtning. Innan man satsar på att aktiemarknaden ska sjunka bör man betänka hur affärscykelteorin ser ut. Om aktiemarknaden börjar minska kan det signalera en ny ekonomisk nedgång om cirka sex månader.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.