Home > Kommunikativa utmaningar för Fed inför mötet i mars

Kommunikativa utmaningar för Fed inför mötet i mars

Fed i USA håller sitt FOMC-möte och den efterföljande presskonferensen om två dagar. Medan det inte förväntas några förändringar vid detta möte skiftar fokus nu till hur Fed kommunicerar sina avsikter och hur deras prognoser för framtiden ser ut.

Två saker har påverkat finansiella marknader på sistone. Först har vi den ökade obligationsräntan. Denna brukar stiga när den ekonomiska återhämtningen stiger, men detta har samtidigt lett till oönskade åtsnävningar av de finansiella villkoren. För det andra godkändes en andra runda stödpaket i USA, vilket ledde till att den globala BNP-prognosen steg med cirka 1%.

På onsdagens möte måste Fed hitta ett sätt att kommunicera till marknaderna att de räknar med starkare ekonomisk tillväxt, samtidigt som de vill hålla förhållandena tillmötesgående. Hur gör man det utan att låta hökaktig? Svaret ligger i Fed:s ”punkter”.

Fokus på Fed:s punkter

Denna veckas beslut från Fed följs av den sedvanliga presskonferensen. Onsdagens händelse är dock speciell då Fed även kommer presentera sin ekonomiska prognos.

För finansiella marknader är en specifik del extra viktig, nämligen den som visar FOMC-medlemmars framtida ränteprognoser. Mer specifikt skapar medlemmarna en prognos av räntan för de kommande tre åren. Prognoserna sätts sedan samman i ett snitt, vilket visualiseras i form av ett punktdiagram som visar den potentiella ökningen eller minskningen av framtida räntor. Just nu handlar utmaningen för Fed om att visa en villighet att hålla penningpolitiken lättad, samtidigt som man räknas med framtida tillväxt. Dessa punkter i diagrammet kan hjälpa till att skicka rätt signal.

Med andra ord kommer ”the dot plot” troligtvis inte signalera en ränteökning innan 2024. Beslutet att signalera eller inte signalera en ökning under 2023 är dock inte ett enkelt sådant. Vissa menar att en sådan förändring under 2023 hade varit kontraproduktiv. Varför skulle Fed göra detta då?

Det huvudsakliga argumentet kommer från inflationspress. De kommande månaderna kommer troligtvis sätta Fed under press då inflationen förväntas nå över 2%. Genom att signalera en ränteökning under 2023, det vill säga om två år, kan Fed välja att ta det första spadtaget, och därmed sätta inflationsförväntningarna högt. Risken är dock att detta kan försvaga centralbankens vägledning.

En sak är säker. Oavsett vad Fed beslutar på onsdagen kommer volatiliteten på USD vara högre än snittet.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.