Home > Komplexa faktorer bakom allmänt dämpad basprognos från IMF.

Komplexa faktorer bakom allmänt dämpad basprognos från IMF.

De aktuella utsikterna för den globala ekonomin formas av ett komplext sammanflöde av pågående justeringar, långsiktiga trender och nya chocker. Dessa faktorer innebär en allmänt dämpad basprognos för tillväxten, men också en betydande osäkerhet om framtida ekonomiska utsikter.

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i sin globala höstprognos, WEO.

Efter en uppgång med 3,2 procent 2015 väntas global BNP stiga med 3,1 procent i år och 3,4 procent nästa år.

Prognoserna är oförändrade jämfört med uppdateringen i juli, och för första gången på länge presenterar IMF därmed en ny global konjunkturprognos utan att sänka utsikterna jämfört med föregående prognos.

Jämfört med föregående stora konjunkturprognos, i april, har BNP-prognoserna sänkts med 0,1 procentenhet för såväl 2016 som 2017.

IMF konstaterar att den viktigaste oförutsedda händelsen de senaste månaderna var Storbritanniens beslut att lämna EU, och fonden betonar att de långsiktiga konsekvenserna av detta inte kommer att klarna förrän efter flera år.

Ytterligare osäkerhet kommer från de effekter det brittiska folkomröstningsresultatet kan ha på det politiska sentimentet i andra EU-länder, samt det globala trycket mot mer populistisk och inåtblickande politik.

Samtidigt forsätter viktiga anpassningsprocesser, bland annat rebalanseringen av Kinas ekonomiska tillväxtmodell och den strukturella anpassningen i råvaruproducerande länder till långsiktigt försämrade handelsförhållanden.

Långsamma förändringar som spelar en viktig roll för utsikterna i utvecklade ekonomier inkluderar trender för demografi och arbetsmarknad, men också en illa förstådd utdragen nedgång i produktiviteten, vilket hämmar intäktstillväxten och bidrar till politiskt missnöje.

Nedjusteringen av BNP-prognoserna jämfört med i april speglar svagare utsikter för de utvecklade ekonomierna, medan prognoserna för tillväxt- och utvecklingsekonomier har höjts marginellt för 2016.

Det är framför allt i USA som IMF nu ser svagare BNP-tillväxt – 1,6 procent i år följt av 2,2 procent 2017 – vilket kan jämföras med 2,2 respektive 2,5 procent i juli-uppdateringen och 2,4 respektive 2,5 procent i april-prognosen.

BNP-prognoserna för Storbritannien har sänkts till 1,8 procent 2016 och 1,1 procent 2017, från 1,9 respektive 2,2 procent i april-prognosen. I juli-uppdateringen väntades 1,7 respektive 1,3 procent.

BNP-prognoserna för EMU har höjts till 1,7 respektive 1,5 procent, från 1,6 respektive 1,4 procent i juli-uppdateringen (1,5, 1,6 i april).

Den något starkare tillväxt som IMF ser 2017 jämfört med 2016 bygger på förbättrade utsikter för tillväxt- och utvecklingsekonomier samt att USA-ekonomin återfår visst momentum när lagerpressen minskar och investeringarna ökar.

På längre sikt ser IMF en fortsatt dämpad utveckling i utvecklade ekonomier, mycket beroende på demografiska motvindar och svag produktivitet. Däremot väntas en fortsatt förstärkning i tillväxten i tillväxt- och utvecklingsekonomierna.

Komplexa faktorer bakom allmänt dämpad basprognos från IMF. Bildkälla: IMF
Komplexa faktorer bakom allmänt dämpad basprognos från IMF. Bildkälla: IMF

Fonden ser dock ett antal faktorer som kan hota utsikterna, både ekonomiska och icke-ekonomiska. Den första risken är politisk oenighet och inåtriktad politik.

IMF konstaterar att Brexit och den pågående amerikanska presidentkampanjen har satt strålkastarljuset på ett allt svagare konsensus om fördelarna med gränsöverskridande ekonomisk integration.

”Oro för effekterna av utländsk konkurrens om jobb och löner i en miljö med svag tillväxt har ökat attraktionen för en protektionistisk policyhållning, med potentiella effekter för globala handelsflöden och integration mer generellt”, skriver IMF.

Det finns även oro för en allt mer ojämlik inkomstfördelning, vilket förstärks av en svag inkomsttillväxt i en miljö med besvikelser över produktivitetstillväxten.

”Osäkerhet om utvecklingen för dessa trender kan leda till att företag skjuter upp investeringar och nyanställningar, samtidigt som ett inåtblickande policyskifte också kan leda till ytterligare gränsöverskridande politisk oenighet”, skriver IMF.

En andra risk, enligt fonden, är stagnationen i de utvecklade ekonomierna. Med fortsatt trög global tillväxt blir risken för att en förlängd svaghet i privat efterfrågan ska leda till permanent lägre tillväxt och låg inflation mer påtaglig, i synnerhet i vissa utvecklade ekonomier med fortsatt svaga balansräkningar.

Samtidigt riskerar den utdragna perioden med låg inflation att sänka inflationsförväntningarna, vilket leder till att reala räntor stiger och att konsumtionen minskar, vilket kan leda till ännu svagare tillväxt och lägre inflation.

IMF konstaterar att policyprioriteringarna för att stärka tillväxt och inflation skiljer sig mellan olika länder och områden.

”Men ett gemensamt tema är att omgående åtgärder, som utnyttjar alla policyspakar, behövs för att motverka ytterligare tillväxtbesvikelser och för att bekämpa skadliga uppfattningar om att åtgärderna är ineffektiva för att lyfta tillväxt eller att vinsterna av det bara samlas hos dem i den högre delen av inkomstdistributionen”, skriver IMF.

För utvecklade ekonomier rekommenderar IMF en fortsatt ackommoderande penningpolitik, som vid behov förlitar sig på okonventionella strategier.

”Men ackommoderande penningpolitik kan inte ensamt lyfta efterfrågan tillräckligt, och finanspolitiskt stöd – kalibrerad efter tillgängligt utrymme och orienterad mot åtgärder som skyddar de svaga och lyfter tillväxtutsikter på medellång sikt – är därför fortsatt nödvändigt för att generera momentum och för att undvika ett långvarigt nedåtskifte i inflationsförväntningarna på medellång sikt”, skriver IMF.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto