Home > Konjunktur- och gruvsignaler fokus på Sandviks kapitalmarknadsdag

Konjunktur- och gruvsignaler fokus på Sandviks kapitalmarknadsdag

Konjunkturtecken från verkstadsgolvet, eventuella nya sparpaket i gruvverksamheten och i vilken grad vd anser sig ha koll på kostnadsnivån.

Det är vad analytikerna väntar sig av Sandviks kapitalmarknadsdag i Sandviken på tisdagen, att döma av ett par kommentarer till Nyhetsbyrån Direkt.

”De var försiktiga i sina konjunkturkommentarer utifrån situationen i Machining Solutions vid halvårsrapporten och pratade om oförändrad efterfrågan”, påminner Anders Roslund vid Swedbank (Sandvik-rekommendation: köp, riktkurs 105 kronor), och fortsätter:

”Jag skulle gärna hoppas att de noterat något av det som aktiemarknaden har prisat in, men det kan också komma under det fjärde kvartalet.”

Han påpekar också att det inte är säkert att Sandvik alls kommer med någon nulägesuppdatering, något företaget brukar lämna baserat på hur försäljningen av vändskär går.

För den pressade gruvsektorn säger Anders Roslund att frågan är om Sandvik kommer att presentera ytterligare sparpaket.

”Det kan tänkas att det blir lite mer än vad de redan sagt, men det är inte säkert att de använder morgondagen till att kommunicera det. Men Mining har haft fallande orderingång i flera kvartal, frågan inför nästa rapport blir om det börjar plana ut. Om Sandvik ser att det börjar vända vill man inte dra ned för mycket”, säger han.

James Moore på Redburn, som sänkte Sandvik till sälj i april på grund av den svaga gruvsektorn och har en riktkurs på 80 kronor mot dagens kurs på drygt 92 kronor, anser två saker vara i fokus på kapitalmarknadsdagen: hur länge Sandvik uppskattar att nedgången i gruvsektorn kommer att hålla på, och i vilken utsträckning ledningen anser sig ha koll på kostnaderna.

Vad gäller nedgången för omsättningen i Mining-divisionen säger James Moore att konsensus visserligen har närmat sig Redburns negativa syn men alltjämt underskattar problematiken, och nämner sitt antagande om en 40-procentig nedgång i investeringar hos globala gruvbolag mellan 2012 och 2015.

”Det är inte bara ett problem för 2013, utan kommer att fortsätta under 2014 och 2015”, summerar han svagheten i sektorn.

Motiveringen är delvis att de 30 största globala gruvbolagens investeringar i gruvutrustning var 2 miljarder dollar år 1990 och 4 miljarder 2000, för att sedan växa till enorma 104 miljarder dollar 2012.

Stor fallhöjd finns därmed:

”Man måste förstå hur stor festen var för att förstå potentialen i baksmällan”, konstaterar engelsmannen och avfärdar ett vanligt resonemang om att eftermarknaden utgör ett skydd för gruvutrustningsbolagen: dessa två delar är mycket tätare sammankopplade än den gängse uppfattningen ger uttryck för, menar han.

James Moore vill även höra i vilken mån kostnadskontrollen på Sandvik fungerar, och särskilt i vilken utsträckning vd Olof Faxander har situationen under kontroll.

”Jag tycker inte att Olof var så bra på SSAB. Han har lovat mycket, men jag är inte så säker på att han levererar och att han har grepp om bolagets strategi. Så på en allmän nivå vill jag se om ledningen tycks göra ett trovärdigt jobb, och om de rör sig framåt tillräckligt snabbt”, säger han.

På den ljusa sidan nämner James Moore att divisionerna Machining Solutions och Venture börjar se bra ut, eftersom de hjälps av konjunkturen.

”Men jag vill se om Olof Faxander är av rätta virket (”the real deal”) även utan denna konjunkturhjälp. Jag tror inte att han är det”.

Dagens Industri nämnde på måndagen Sandviks många chefsbyten på sistone som en av punkterna som ”Olof Faxander gör bäst i att förbereda svar på” inför den webbsända kapitalmarknadsdagen, som han inleder med en vd-presentation klockan 10 på tisdagen.

Rent tekniskt sett befinner sig aktien i en stark kortsiktig upptrend och utmanar nu primärtrenden som utgörs av glidande medeltalet på 200 dagar som i maj agerade motstånd.

Sandvik
Sandvik
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto