Home > Konjunkturen i Östeuropa har bottnat

Konjunkturen i Östeuropa har bottnat

Det skriver SEB i sin Eastern European Outlook som presenterades på onsdagen.

Främst Baltikum men även Ryssland och Polen fortsätter 2013-2014 att visa en hyfsad BNP-tillväxt, medan Ukraina är fast i stagnation även i år. Länder i centrala/södra Östeuropa som Tjeckien och Ungern reser sig ytterst långsamt ur recession och Kroatien och Slovenien visar fortsatt kräftgång.

Att norra delen av Östeuropa visar relativt god motståndskraft mot global avmattning och skuldkris i eurozonen beror i hög grad på att ekonomierna och banksektorerna där är i relativt gott fundamentalt skick, och att Ryssland gynnas av fortsatt högt oljepris på runt 110 dollar per fat.

Östländerna i syd har större interna obalanser och bankerna där är mer pressade av problemen i Västeuropa.

Arbetslösheten fortsätter gradvis nedåt i Baltikum och Ryssland men den stiger i Polen i år och fastnar på hög nivå i Ukraina. Senaste årens stora emigration från Baltikum leder till vissa flaskhalsproblem på arbetsmarknaderna. Även om löneökningarna generellt tilltar så är kostnadsläget under kontroll, med vissreservation för Estland.

SEB:s bedömning är sedan länge att Lettland planenligt kommer att konvertera till euron 2014; landet väntas med god marginal uppfylla alla Maastrichtkriterier i vårens kommande utvärderingar av EU-kommissionen och ECB.

Men någon våg av nya anslutningar från östländer i EU är inte att vänta; för de flesta dröjer eurointräden flera år. Det främsta skälet är att regeringarna, med undantag av Litauens, prioriterat ned euroambitionerna på grund av krisen i eurozonen.

”Östländerna avvaktar eurokrisens utgång innan eurofrågan åter kommer upp på den politiska agendan”, säger Mikael Johansson, chef för Östeuropa-analysen på SEB, i en kommentar.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto