Home > Konjunkturen vänder upp i höst enligt Nordea

Konjunkturen vänder upp i höst enligt Nordea

Den svenska ekonomin har utvecklats långsamt sedan 2012 och tillväxten blir fortsatt svag i år. Senare i höst vänder konjunkturen upp och BNP växer med 2,5 procent valåret 2014.

Det skriver Nordea i sin uppdaterade konjunkturprognos som presenterades på tisdagen.

Sveriges BNP väntas öka med 0,8 procent i år och 2,5 procent år 2014.

I sin förra prognos, från den 4 september, räknade Nordea med en BNP-tillväxt på 1,3 procent 2013 och 2,5 procent 2014.

”Det visar sig bli en betydligt sämre utveckling på kort sikt, men det handlar om att man blir tvungen att revidera på grund av BNP-utfallet tidigare kvartal”, sade Nordeas chefekonom Annika Winsth vid en pressträff.

Hon konstaterade att den sämre utvecklingen främst har berott på utrikeshandeln med en sämre utveckling i nettoexporten, vilket har lett till en ”rejäl nedrevidering” för prognosen över tillväxten 2013.

Nordea skriver att det tredje kvartalet inte förefaller visa någon större ekonomisk återhämtning och att det sannolikt dröjer till fjärde kvartalet innan tillväxten tar bättre fart.

Nästa år väntas BNP-tillväxten överträffa den potentiella tillväxten. Exporten och investeringarna ökar samtidigt som hushållens ekonomi stärkts, inte minst i spåren av en expansiv ekonomisk politik med låga räntor och sänkta skatter.

På arbetsmarknaden talar framåtblickande indikatorer, såsom anställningsplaner, varsel och nyanmälda lediga platser för att sysselsättningen kommer att fortsätta att öka framöver.

Samtidigt talar fortsatt lediga resurser på arbetsmarknaden för dämpade löneökningar och ett måttligt inhemskt kostnadstryck.

”Tillsammans med en ihållande nedgång i importpriserna innebär det att KPIF-inflationen kommer att vara fortsatt låg och ligga under Riksbankens mål på 2 procent under prognosperioden. Riksbanken håller styrräntan oförändrad en bit in på nästa år”, skriver Nordea i rapporten.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto