Home > Konjunkturinstitutet lyfter fram fokus på rätt bostadsbyggnation i förhållande till efterfrågan.

Konjunkturinstitutet lyfter fram fokus på rätt bostadsbyggnation i förhållande till efterfrågan.

Konjunkturinstitutet ser ingen risk för att det totalt byggs för mycket bostäder i Sverige i förhållande till befolkningsökningen. Det kan dock vara ett problem att det byggs fel bostäder i förhållande till efterfrågan, en fråga som allt mer kommit att diskuteras på senare tid.

Det säger Konjunkturinstitutets biträdande prognoschef Kristian Nilsson till Nyhetsbyrån Direkt på tisdagen i samband med att KI presenterade sin nya prognos.

”Behovet är väldigt stort och den totala utbudsökningen är inte för stor i förhållande till befolkningsökningen. Men om sammansättningen är fel – om det exempelvis byggs för mycket dyra exklusiva lägenheter och det inte finns efterfrågan på dem – kan det naturligtvis leda till en nedgång i priserna på den typen av bostäder”, sade han.

På senare tid har det rests en del farhågor om det finns efterfrågan på den stora ökningen av nyproduktion av bostäder. Diskussionen handlar både om att det byggs fel typer av bostäder (för dyra i förhållande till att en stor del av befolkningsökningen är utrikes födda med lägre inkomster) och att bostäder byggs på fel platser (i mindre orter där befolkningen inte kan tänkas öka lika mycket som i större städer).

”Vi gör inte den typen av analyser. Totalt sett är det ingen överbyggnation, men felbyggnation kan mycket väl vara ett problem. Det ligger också i vår riskbild”, säger Kristian Nilsson.

I sin nya prognos pekar KI som så många gånger tidigare ut sjunkande bostadspriser som en risk.

”Det finns en risk att man har byggt fel. Sedan kan priserna helt enkelt ha blivit för höga och ytterligare en risk är om man genomför för hårda makrotillsynsåtgärder”, säger Kristian Nilsson.

Han säger att det kan räcka med att det börjar uppstå politisk konsensus för att begränsa ränteavdragen för att hushållen ska börja dra öronen åt sig.

”Bara att hushållen ställer in sig på att det kommer förändringar kan trigga i gång ett fall”, säger han.

I en fördjupningsruta i prognosen noterar KI att bostadsbyggandet i Sverige är det högsta på 30 år och att bostadsbyggandet som andel av BNP stigit till 5 procent. Flera länder som fick problem med fallande bostadspriser under finanskrisen hade ett högt bostadsbyggande i förhållande till BNP före krisen, högre än Sverige i dag.

KI skriver dock att bara för att en uppgång i bostadsinvesteringar följts av ett kraftigt prisfall i andra länder betyder det inte nödvändigtvis att samma sak kommer att ske i Sverige. Utvecklingen avgörs helt enkelt av om det ökade utbudet matchas av en ökad efterfrågan och totalt sett ser KI en stor uppdämd brist på bostäder i tillväxtregioner eftersom det under flera år byggts lite i förhållande till befolkningstillväxten.

”Om, eller när, utbudet kommer ikapp efterfrågetillväxten är svårbedömt”, skriver KI.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto