Home > Konkurser – en motsatt tjurartad signal?

Konkurser – en motsatt tjurartad signal?

En av de mest intressanta variablerna när man tolkar konsekvenserna av en ekonomisk lågkonjunktur är antalet konkurser den leder till. Företag kommer och går, även under normala ekonomiska förhållanden.

Det är när en ekonomi har problem som vi ser hur företagsmiljön ser ut, och vilka företag det är som är tillräckligt starka för att överleva. Hur företagsledningarna agerar under ekonomisk tillväxt har även starka konsekvenser när lågkonjunkturen anländer.

Analytiker har många olika finansiella variabler som de kan titta på och tolka för att ta reda på hur starkt ett företag är. För det första har vi balansräkningen. Låga skuldnivåer är önskvärt, men inte så låga att möjligheter missas. För det andra kan man få reda på mycket från resultaträkningen om hur det går för företagets ekonomi – om företaget är lönsamt eller inte. Slutligen har vi kassaflödet. Ett företags förmåga att generera kassaflöde visar dess förmåga att vara solvent. I en perfekt värld bör inte kassaflödets källor vara beroende av varandra, så att en sammandragande sektor inte får hela företaget att gå under.

Är det dags att satsa långt på aktiemarknaden?

USA är kapitalismens hemland. Det är inte undra på att den amerikanska aktiemarknaden får andra marknader i världen att blekna när det kommer till likviditet. Som jämförelse består den totala marknadsandelen i USA av över 36 biljoner dollar. Kina kommer på andraplats med 9,3 biljoner dollar medan Japan hamnar på tredjeplats med 6,1 biljoner dollar. Med andra ord är USA:s marknadsandel fyra gånger större än den kinesiska och större än de nästkommande åtta marknaderna kombinerat.

Diagrammet ovan visar antalet konkurser i USA, på tillväxtmarknader, i Europa och på andra utvecklade marknader. Som vi tidigare nämnde bör det inte komma som en överraskning att det är i USA som flest antal konkurser förekommer.

Det intressanta med detta diagram är dock att det även fungerar som en motsatt indikator. Om vi jämför 2020 med finanskrisen 2008-2009 var det rimligt att köpa på aktiemarknaden när antalet konkurser steg till liknande nivåer.

Vad händer om den ekonomiska lågkonjunkturen ligger bakom oss? Vad händer om en ny affärscykel har inletts och de som anpassar sig tidigt får en konkurrensfördel?

Detta kan så klart bara vara ett sammanträffande, men när så många företag går under är det oftast ett tecken på att botten är nådd då sentiment når extremt negativa nivåer. När detta sker har vi troligtvis det värsta bakom oss.

Taggar:
Usa

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.