Home > Konsekvenser av Bidens stödpaket på amerikansk BNP

Konsekvenser av Bidens stödpaket på amerikansk BNP

”Biden-vändningen” är i full fart. Medan det finns utmaningar framöver ser det mer långsiktiga perspektivet ljusare ut i USA. Stödet från Fed tillsammans med stora stödpaket har lett till att aktiemarknaden fortsätter mot nya rekord.

Dollarn går lite upp och ner just nu då de finansiella marknaderna rör sig i snäv korrelation. I januari såg vi hur amerikanska aktier och dollarn slutade korrelera, men i februari har denna korrelation kunnat synas igen, på så sätt valutan rör sig i en liknande riktning som aktiemarknaden.

Konsekvenserna av Bidens stödpaket på BNP blir viktigt. Som bilden nedan visar kommer stödpaketet på 1,9 biljoner dollar, utöver de tidigare 900 miljarderna från förra året, ha stora konsekvenser för den amerikanska tillväxten.

Fyra grundpelare för hållbar ekonomisk tillväxt

Den amerikanska ekonomin sammandrog skarpt under 2020. COVID-19 ledde till en skarp lågkonjunktur, men inte lika akut i USA som i andra delar av världen. För att göra en jämförelse sjönk den amerikanska ekonomin med 3,8% under 2020 medan den brittiska ekonomin sjönk mer än på 300 år. Till följd av det kan man säga att USA startade det nya året med en konkurrensfördel jämfört med andra länder.

Företagsamerika består av IT, industri och finans. USA ligger dock bakom andra avancerade ekonomier i infrastruktur, något de kommer försöka förändra under de kommande åren. Detta är ett område där staten kommer arbeta i närmare samarbete med lokala myndigheter och där det federala krutet kommer läggas. Detta lär leda till att fler jobb skapas, och därmed att den ekonomiska produktionen ökar.

En annan grundpelare för hållbar ekonomisk tillväxt är direkt stöd till företag. Den största delen av detta stöd går till den mest utsatta sektorn, nämligen småföretagen, då de är själva ryggraden i den amerikanska ekonomin, och det var dessa företag som drabbades mest av pandemin.

USA kommer troligtvis bli ännu mer konkurrenskraftiga tack vare att de ligger för i vaccinationskampanjen jämfört med resten av världen. Det är bara Storbritannien som har vaccinerat en större andel av sin befolkning än USA, men Storbritannien har ännu inte mött konsekvenserna av Brexit. Vi nämner inte Israel här då skillnaden i ekonomisk produktion är för stor.

Direkt stöd till familjer och finansiellt utsatta hushåll avrundar detaljerna i det nya stödpaketet. Alla dessa åtgärder förväntas förbättra den amerikanska ekonomin snabbare än andra ekonomier, vilket ställer krav på traders. Kommer dollarn fortsätta försvagas i och med de nya stödpaketen, eller kommer den vända kurs för att återspegla en starkare ekonomi?

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.